www.pixabay.com

Co to jest wizerunek firmy?

Co to jest wizerunek firmy? Jest to dynamiczne oraz wielowymiarowe postrzeganie przedsiębiorstwa.

Wizerunek spełnia w przedsiębiorstwie różne funkcje:

 • kształtuje pozytywną opinię w stosunku do marki oraz do przedsiębiorstwa
 • usuwa anonimowość pomiędzy producentem oraz odbiorcą
 • zwiększa wzajemne zaufanie pomiędzy organizacją a interesariuszami 

WIzerunek przyczynia się do budowania:

 • lojalności oraz satysfakcji klientów
 • zaufania partnerów w kontaktach biznesowych
 • emocjonalnego powiązania z partnerami biznesowymi oraz klientem.Wizerunek zmniejsza ryzyko działalności
  Dzięki budowaniu wizerunku i zwiększaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa rosną także jego możliwości uzyskania pozycji lidera na rynku.
  Pozytywny wizerunek może zwiększyć zainteresowanie klientów oraz przyciągnąć inwestorówWizerunek to niematerialny zasób przedsiębiorstwa

Korzyści z posiadania pozytywnego wizerunku

Wzmacnia mechanizmy potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Wpływa na efektywność działania przedsiębiorstwa. Ma kluczowe znaczenie dla pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz poziomu jego konkurencyjności.

Ze względu na powyższe korzyści wynikające z posiadania pozytywnego wizerunku, jakkolwiek ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa staje się chęć jego posiadania, kształtowania i odpowiedniego nim zarządzania.

Z korzyści z posiadania pozytywnego wizerunku zdają sobie sprawę coraz częściej mniejsze firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP.


Kategorie wizerunku

Wyróżnić można cztery podstawowe kategorie wizerunku:
wizerunek rzeczywisty (obecny, zwykły) – stanowi faktyczny obraz przedsiębiorstwa w otoczeniu,
wizerunek lustrzany (własny) – jest to obraz danego przedsiębiorstwa w odczuciu jego wewnętrznych interesariuszy Kto to jest interesariusz/stakeholder? pracowników i kierownictwa;
wizerunek pożądany – jest to obraz docelowy, taki, jaki chcielibyśmy, aby nas postrzegano.

Jeszcze jeden rodzaj, który ogniskuje wszystkie trzy powyższe to wizerunek optymalny – jest możliwy do uzyskania w krótkim czasie.

Zarządzanie wizerunkiem

Wizerunek można kreować poprzez zarządzania wizerunkiem.

Elementy, jakie wiążą się z wizerunkiem i mogą mieć wpływ na jego kształtowanie:

Założenia kształtowania wizerunku

1. Wizerunek przedsiębiorstwa różni się w zależności od grupy interesariuszy.
Zarządzanie wizerunkiem oraz strategie wizerunkowe należy odnieść do poszczególnych segmentów konsumentów oraz stosować różne narzędzia.
2. Przedsiębiorstwa posiadają grupę wspólnych czynników wizerunku

 • dobry- zły,
 • silny-słaby,
 • aktywny-pasywny. Są to skale, które należy wykorzystywać jako podstawę do budowy systemu pomiarowego wizerunku oraz  formułowania strategii wizerunkowyh, jak też mogą być przydatne do budowania struktur pośrednich.

3. Z wizerunkiem przedsiębiorstwa może kojarzyć się wiele obrazów powiązanych ze sobą w pewnym porządku. Przedsiębiorstwo powinno poszukiwać obrazów, które kojarzą się z Twoją firmą.
4. Przedsiębiorstwa posługują się odpowiednimi słowami i obrazami, aby wykreować pożądane cechy wizerunku.
5. Wizerunek pozwala na porównanie własnego przedsiębiorstwa z konkurencją oraz może być źródłem przewagi konkurencyjnej.

Typy kategoryzacji wizerunku

Można wyróżnić różne systemy kategoryzacji wizerunku:

Pozytywny ↔ negatywny ↔ obojętny

Pozytywny wizerunek oznacza, iż otoczenie ma w stosunku do korporacji pozytywny stosunek emocjonalny. Wizerunek obojętny oznacza obojętny stosunek do firmy.

Silny ↔ słaby

Silny wizerunek oznacza, że przedsiębiorstwo ma silną pozycję w świadomości otoczenia

Wyraźny ↔ niewyraźny

Wizerunek jest wyrazisty i przejrzysty w świadomości klienta czy kontrahenta danej organizacji

Własny ↔ obcy

Wizerunek własny to wynik własnego postrzegania swojego wizerunku przez przedsiębiorstwa oraz interesariuszy wewnętrznych, kierownictwo i pracowników. Wizerunek obcy postrzeganie przedsiębiorstwa przez otoczenie zewnętrzne.

Aktualny ↔ przyszły

Aktualny wizerunek przedsiębiorstwa to jego obraz aktualny (teraźniejszy). Wizerunek planowany to wizerunek docelowy

Ukształtowany: bezpośrednio ↔ pośrednio

Wizerunek kształtuje się bezpośrednio lub pośrednio poprzez odbiór i ocenę informacji o przedsiębiorstwie płynących z otoczenia

Istnieje jeszcze wiele innych elementów koształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, jak np. przeciwstawne względem siebie:

brak zaufania ↔ zaufanie,

wiarygodność ↔ brak wiarygodności i wiele innych.

Brak jest jednej definicji wizerunku.