www.pixabay.com

Cechy profesjonalnego pracownika

Cechy profesjonalnego pracownika. W obecnych czasach jako pracownicy jesteśmy postawieni w sytuacji coraz większych wymagań ze strony pracodawcy. czy można w związku z tym wymagać, aby pracownik był profesjonalistą? I co to w ogóle oznacza.

Profesjonalizm jako cecha współczesnego pracownika

Profesjonalizm to cechą utożsamiana najczęściej z cechami managera. Jednak coraz częściej wymaga się tego rodzaju przymiotu od pracownika. I to nie tylko w zawodach, w których wysokie kompetencje są niezbędne. Nawet od pracowników niższego szczebla wymaga się, aby byli dobrze przygotowani do swojego zawodu czy pracy, którą wykonują. Aby unikali błędów i mieli profesjonalne podejście do swojej pracy. współcześnie profesjonalizm jest wymagany w każdym praktycznie zawodzie.

Pracodawcy stawiają bardzo wysoko poprzeczkę, a konkurencja na dane stanowisko czy nawet tylko podstawowe miejsce pracy jest najczęściej wysoka. Znane są sytuacje, kiedy to pracodawca ma do wyboru 200 CV nadesłanych przez potencjalnych kandydatów do pracy. Trudno w takiej sytuacji dokonać wyboru, stąd wykorzystuje się często różne metody rekrutacji min. w oparciu o testy psychologiczne po to, aby wyłonić najlepszych z najlepszych czyli Profesjonalistów.

Mówi się nawet współcześnie o kulturze profesjonalizmu.

Trudno jest precyzyjnie zdefiniować to pojęcie. Profesjonalizm jest to pewien zbiór cech i umiejętności, które powodują, że osoba wydaje się nam kompetentna.

Definicja pojęcia profesjonalizm

Nie ma jednolitej definicji tego pojęcia. Wywodzi się od słowa profesja, które oznacza:

 • pracę zawodową,
 • stałe zatrudnienie,
 • zajęcie,
 • fach,
 • zawód.

  Natomiast już pochodzące od niego słowa: profesjonalista, profesjonalizm wskazują na wysoki stopień fachowości, jakim cechuje się wykonywanie danego zawodu czy też czynności. Także w odniesieniu do pełnienia zawodowo jakiejś funkcji.Do niedawna określenie to miało zastosowanie jedynie do określonych rodzajów zajęć czy zawodów, w których wymagania co do wiedzy czy kompetencji były wysokie, takich jak: lekarz, prawnik czy nauczyciel. Generalnie wszędzie tam, gdzie wymagana jest  wyspecjalizowana wiedza oraz ponadprzeciętne umiejętności czy kompetencje. Takie umiejętności, które nabywa się w dłuższym okresie w wyniku specjalistycznych studiów, a z drugiej strony wieloletniego doświadczenia.Jednak od pewnego czasu, z uwagi na dużą presję na jakość wykonywanej pracy, tak wysokie wymagania odnoszą się do wielu zawodów i stanowisk, a nawet pracowników niższego szczebla. Wysokie standardy zarządzania wymuszają na pracownikach coraz większy profesjonalizm i dobre przygotowanie do każdego niemal zawodu.

Cechy profesjonalnego pracownika. Kryteria profesjonalizmu

Do głównych kryteriów profesjonalizmu w rozumieniu tradycyjnym w odniesieniu do form aktywności zawodowej zaliczyć można:
1. Istotne znaczenie zawodu w sferze społeczno-publicznej.
2. Wysokie kompetencje profesjonalisty,
 teoretyczne, jak i praktyczne.
3. Wymiar etyczny regulujący praktykę w ramach zawodu – dotyczy np. zawodu lekarza czy nauczyciela, którzy mają stanowić wzór nie tylko umiejętności i wiedzy, ale także wartości
4. Wymiar szczególnych regulacji w zakresie dobierania czy rekrutowania pracowników w tego rodzaju zawodach. Chodzi o organizacje, które sprawują szczególny nadzór nad tym, aby dany zawód czy usługi były wykonywane profesjonalnie czyli na wysokim poziomie. Są to także zawody tzw. zaufania publicznego.

W tych właśnie zawodach mamy do czynienia z zinstytucjonalizowaną kontrolą, tak jak np. korporacje prawnicze czyli Izby Adwokackie i inne tego rodzaju podmioty, których zadaniem jest nadzór nad standardami w danym zawodzie czy profesji.

Z drugiej strony jest to system nadawania uprawnień, wielostopniowe nadawanie tytułów czy specjalizacji (zawód lekarza czy pracownika naukowego).

I kolejna sprawa to skomplikowany i długotrwały proces rekrutacji, np. konkursy nie tylko na dane stanowisko, ale generalnie aby zdobyć dane miejsce pracy.

5. Tego rodzaju profesjonalizm musi cechować także wysoki stopień autonomii i niezależność w wydawaniu sądów zapewnione profesjonalistom w celu
osiągania wysokiej efektywności działań.

Modele profesjonalizmu

Wyróżnić można kilka modeli profesjonalizmu, takich jak:

 • tradycyjny,
 • quasi-tradycyjny,
 • nowy profesjonalizm,
 • profesjonalizm menadżerski
 • kolektywny (demokratyczny),
 • organizacyjny.

Spośród wymienionych warto powiedzieć coś więcej na temat tego, co to jest profesjonalizm menadżerski. W takim właśnie rozumieniu pojęcie profesjonalizmu pojawia się najczęściej.

Profesjonalizm menadżerski

W tym wymiarze profesjonalizm polega na promowaniu rozwoju danej grupy zawodowej, jej profesjonalizmu. Jest to rozumiane w kategoriach aspiracji do osiągania wysokich kwalifikacji i umiejętności, ale także budowania jakości. Dotyczy także najwyższych standardów warunków pracy i profesjonalnej autonomii. Profesjonalizacja oznacza z jednej strony rozwijanie wiedzy stanowiącej podstawę profesji, jak również doskonalenie i promowanie takich wysokich standardów działania. W takim rozumieniu postrzeganie i wizerunek osoby menadżera dodaje wartości samej firmie. Duże znaczenie ma tutaj samokontrola.

Kolejnym rodzajem profesjonalizmu, który nas szczególnie interesuje jest profesjonalizm organizacyjny. 

Profesjonalizm organizacyjny

Z tym akurat typem profesjonalizmu wiąże się jeszcze jedno pojęcie: Logiki profesjonalizmu, które zakłada, że wysoko kwalifikowani pracownicy danej organizacji (np. przedsiębiorstwa), podejmujący złożone wewnętrznie zadania, sami organizują i kontrolują swoją pracę. System samokontroli gwarantuje zarówno organizacji, jak i jej klientom wysoką jakość i optymalne koszty produktu czy usługi.


Współczesne rozumienie pojęcia profesjonalizm

Współczesne wysokie standardy i wymagania w każdej niemal dziedzinie. Presja konkurencyjna powoduje, że wysokich kompetencji i umiejętności oczekuje się już nie tylko od menadżerów czy specjalistów, ale od pracowników na każdym właściwie szczeblu w danej organizacji czy przedsiębiorstwie. Wysokie standardy zarządzania wymuszają coraz wyższe oczekiwania sprawnego działania i wysokich kompetencji. Zarówno od kierownictwa czy kadry menadżerskiej w danej firmie, jak i pojedynczych pracowników.
Do tego dochodzi jeszcze duża konkurencja na rynku pracy.

Stąd można pojęcie profesjonalizmu odnieść współcześnie do każdego rodzaju pracownika na każdym szczeblu czy stanowisku.

Cechy profesjonalnego pracownika


Zatem współcześnie określenie profesjonalny czy profesjonalista można odnieść do każdego, co wykonuje daną usługę czy reprezentuje wysokie kompetencje na ponadprzeciętnym poziomie.

Cechy profesjonalnego pracownika. Z pojęciem tym można powiązać różne cechy, które decydują o tym, czy ktoś jest czy nie profesjonalistą. Są to takie cechy, jak:

Wiedza

Doświadczenie

Umiejętności

Kompetencje

Chęć doskonalenia się

Kreatywność
Jakie umiejętności powinien posiadać pracownik?