poniedziałek, lipiec 15, 2024
Strona główna Biznes Co to jest sanacja?

Co to jest sanacja?

1904
0
www.pixabay.com

Co to jest sanacja?

Co to jest sanacja? Jest to jeden z procesów związanych z restrukturyzacją firmy. Proces rzadko przywoływany przed pandemią, gdyż polskie firmy zasadniczo od kilkunastu lat rozwijały się dość dobrze, biorąc pod uwagę ekspansję na rynki zagraniczne i działalność eksportową. Wynikało to także z faktu, iż polski rynek jest już od wielu lat ustabilizowany w wielu branżach. Firmy, które miały większe problemy w przeszłości upadały, przekształcały się lub łaczyły od lat 90-tych. Niektóre były wykupywane przez zagraniczny kapitał.

Zatem przed pandemią proces sanacji nie był zbyt często wykorzystywany jako metoda wyjścia z problemów. Częściej można było spotkać się z przejmowaniem przedsiębiorstwa mającego problemy przez inne większe lub w lepszej sytuacji. Odbywało się to najczęściej na etapie takim, aby nie dopuścić do pogłebienia problemów, ogłoszenia sanacji, nie mówiąc już o upadłości czy bankructwieUpadłość czy bankructwo czym się różnią?

Niestety pandemia spowodowała, że coraz więcej firm, także tych większych zaczyna odczuwać problemy i to nie tylko ze swojej winy, ale np. niewypłacalności kontrahentów, co pociąga za sobą tzw. efekt dominaUpadłość a utrata płynności

W związku z pandemią warto przypomnieć, jakie mamy możliwości w sytuacji, kiedy wystąpią poważniejsze problemy w działalności firmy.

Pojęcie sanacji pojawiło się ponownie ostatnio, kiedy Sąd orzekając o sanacji jednej ze znanych firm polskich pomylił się w treści uzasadnienia od wyroku w wyniku czego kontrahenci i klienci firmy uznali jakoby ogłosiła upadłość.

Sanacja to nie to samo, co upadłość.

Afera znanej firmy producenta rajstop. Sanacja czy upadłość?

Znany producent rajstop i bielizny obecny na rynku od 27 lat miał pewne problemy przed pandemią. Jednak ostatnio z powodu Covid-19 firma zmuszona była podjąć działania restrukturyzacyjne i ogłosić sanację, aby ochronić się przed wierzycielami i przetrwać pandemię. Jednak omyłka w informacji dla mediów spowodowała zamieszanie i o mało nie doprowadziła do upadłości spółki.

Aby jednak ogłosić sanację, firma nie może być w tragicznej sytuacji. Musi istnieć szansa na wyjście z kryzysowej sytuacji. Przywoływana firma notowała zyski jeszcze pod koniec 2019 r. Spółka zamierzała optymalizować pracę magazynów i pakowania oraz zwiększać eksport. Jednak pandemia znów pogorszyła sytuację firmy, gdyż doszło do załamania. Przyczyną były zamknięte centra handlowe, gdzie głównie znajdowały się sklepy firmy.

W związku z powyższym, firma została zmuszona do wystąpienia z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenia sanacji.

Dlaczego pomylono upadłość z sanacją?

Możliwa jest sytuacja, że dana firma złoży równolegle do Sądu dwa wnioski niezależne – jeden z wnioskiem o sanację a drugi o upadłość. Trudno przewidzieć, jaką decyzję w danej sytuacji podejmie Sąd. Tak też zrobiła przywoływana firma i stąd być może całe nieporozumienie, bo Sąd ogłosić sanację a nie upadłość.

Na szczęście media wyjaśniły publicznie sytuację i sprostowano omyłkę. Przy okazji tego przykładu warto przyjrzeć się co oznacza proces sanacji.


Sanacja przedsiębiorstwa nie oznacza jego likwidacji 

Sanacja nie oznacza likwidacji przedsiębiorstwa, a wręcz przeciwnie. W sprawie sanacji trzeba, podobnie jak w sprawie upadłości, złożyć wniosek do Sądu. To Sąd ocenia sytuację danej firmy i decyduje, czy proces sanacji jest w danym przypadku możliwy do przeprowadzenia.

Zarząd firmy podjął decyzję o tzw. sanacji oraz poprosił sąd o ochronę przed wierzycielami. Sąd wydaje zgodę na przeprowadzenie sanacji, jeśli firma ma szanse na restrukturyzację.

Co zmienia się w firmie w związku z sanacją?

Na czym polega sanacja? Wyznaczany jest zarządca sądowy, ale skład zarządu firmy został taki sam.

Dzięki sanacji spółka chroniona jest przed wierzycielami. Wierzyciele nie mają prawa do zajęć komorniczych i zajęć rachunków bankowych. Uchyleniu podlegają również zajęcia dokonane przed dniem otwarcia sanacji.
Wynajmujący/Wierzyciel nie ma prawa do:

 • zajęcia towaru,
 • wymiany zamków lokalu,
 • odcięcia prądu czy
 • zabrania gotówki z kasy.

A zatem chodzi o to, aby firma mogła działać nadal po to, aby wyjść na prostą i być w stanie następnie nie tylko spłacać wierzycieli oraz nadal się rozwijać. Gdyby nie sanacja, wierzyciele zajęliby majątek firmy i zablokowali możliwość dalszego działania, co skutkowałoby likwidacją. Zatem proces sanacji pełni funkcję ochronną.

Stąd ogłoszenie sanacji zostało odebrane jako decyzja pozytywna, pozwalająca firmie nadal działać. Jednak zamieszanie wobec firmy spowodowało pewne obawy wierzycieli, dostawców oraz klientów. Na szczęście firma nadal działa i sprzedaje swoje produkty także w Internecie.

Zatem proces sanacji może uratować firmę przed likwidacją czy bankructwem.

Sanacja a inne możliwe wyjścia

Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech typów postępowań restrukturyzacyjnych. Tego rodzaju rozwiązania mają na celu uniknięcia ogłoszenia upadłości – umożliwiają naprawę przedsiębiorstwa.

Postępowania restrukturyzacyjne podobnie jak postępowania upadłościowe jest prowadzone wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.
Sanacja umożliwia uruchomienie procedur naprawczo-oddłużeniowych, które mają doprowadzić do wyjścia z trudnej sytuacji.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne może występować w czterech typach, w zależności od sytuacji firmy, która ma problemy ze spłatą zobowiązań i inne. Są to postępowanie:

 1. o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. układowe,
 4. sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Firma, która jest zadłużona, samodzielnie wskazuje niezależnego nadzorcę układu. Przygotowuje propozycje układowe, a następnie przedstawia je wierzycielom. Stara się  doprowadzić do zawarcia układu. Takie rozwiązanie ma sporo zalet, a w szczególności:

 • nie wymaga zbędnych formalniści
 • w związku z tym nie ma dużych kosztów
 • układ z wierzycielami można zawrzeć znacznie szybciejJest to forma zalecana dla firm, które regulują na bieżąco zobowiązania. Są jednak zagrożone wzrostem zadłużenia w krótkim czasie.

Przyspieszone postępowanie układowe

Jest to zawarcie układu w uproszczonym trybie. Różni się od poprzedniej opcji tym, że dłużnik nie może samodzielnie wybierać nadzorcy układu. To sąd wyznacza niezależnego nadzorcę sądowego, który:

 • kontroluje dłużnika, 
 • jego propozycje układowe,
 • sporządza plan restrukturyzacyjny.

Postępowanie to jest zalecane dłużnikom, którzy potrzebują natychmiastowej ochrony sądowej przed prowadzonymi przez wierzycieli egzekucjami. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wszelkie egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa.

Postępowanie układowe

Jest skierowane do dłużników, którzy nie spełniają kryteriów pozwalających na wdrożenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. Postępowanie to przede wszystkim daje szersze kompetencje wierzycielom. Mogą oni mieć większy wpływ na przebieg oraz wynik postępowania układowego. Zazwyczaj trwa dłużej niż poprzednie dwa typy postępowań

Postępowanie sanacyjne

Na tym tle postępowanie sanacyjne wiąże się z większym formalizmem oraz udziałem organów zewnętrznych, niezależnych od dłużnika, takich jak Sąd. Zadłużona firma może zrestrukturyzować zadłużenie, ale także uzdrowić swoją sytuację. Na sanację musi wyrazić zgodę Sąd po analizie sytuacji przedsiębiorstwa. Sanacja jest szansą dla firmy na wyjście z problemów.