www.pixabay.com

Kobieta jako pracownik?

Kobieta jako pracownik? Czy kobieta jest lepszym pracownikiem od mężczyzny?

Pozycja kobiety jako pracownika kojarzy się nam najczęściej w kontekście stereotypów ról męskich i żeńskich oraz dyskryminacji czy mobbingu.

Jak to wyglada współcześnie?

Od kilku lat sytuacja na rynku pracy w Polsce i pozycji kobiet znacznie się poprawiła. Głównie za sprawą parytetów w niektórych miejscach pracy, dostęp kobiet do wielu zawodów się poprawił.

Wzrosła liczba kobiet pracujących w takich branżach, które jeszcze niedawno były zarezerwowane niemal wyłącznie dla mężczyzn. Doityczy to nawet branż technicznych, gdzie wymagana jest nie tylko wiedza i profesjonalizm, ale także siła fizyczna.

Kilkuletni program dofinansowujący studia techniczne kobiet pod hasłem: KOBIETY na POLITECHNIKI spowodował, że kobiety-studentki pojawiły się już nie tylko na kierunkach studiów czysto kobiecych, ale także tych zarezerwowanych wcześniej wyłącznie dla mężczyzn.

Jednym z przykładów może być Kobieta Inżynier – Mechanik lotniczy naprawiająca samoloty w liniach lotniczych w Polsce oraz za granicą.

Kobiety w Policji czy w Wojsku nie robią już na nikim wrażenia. Szczególnie w tych pierwszych służbach mundurowych liczba kobiet wzrosła. Można już mówić, iż na niektórych komisariatach w krótkim czasie może być nawet więcej kobiet niż mężczyzn

Nikogo także nie dziwi Kobieta – Minister, a raczej Ministerka, bo zgodnie ze znaną zasadą poprawności coraz więcej określeń jeżykowych o czysto męskim brzmieniu jest zmieniane na rodzaj żeński.

Zatem z jednej strony sytuacja pod względem ekspansji kobiet do zawodów typowo męskich jest duża. Z drugiej strony powstaje pytanie: jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy?

Kobieta na rynku pracy – nierówna pozycja na rynku pracy – Mit czy rzeczywistość?

 Nierówne traktowanie w miejscu pracy

Kobieta jako pracownik

Niestety główną rolę odgrywa tu tradycyjne myślenie, że miejsce kobiety jest w domu przy dzieciach.

Po urlopie wychowawczym kobieta chcąca wrócić do pracy, niestety gorzej wówczas odnajduje się na rynku pracy. Pracodawca widzi w niej młodą matkę, opiekę nad dzieckiem, choroby dziecka a nie obowiązki zawodowe. A kobieta po takiej przerwie chce podjąć zatrudnienie.

Jednak jest dużo utrudnień w podjęciu pracy , takich jak: brak opieki dla małego dziecka, choroby małych dzieci, praca w nadgodzinach. I wtedy okazuje się , że bardzo ważnym staje się aby pomóc kobietom zorganizować i zagwarantować takie rozwiązania , które pomogą im na wypełnianie obowiązków zawodowych.

Nadmienić też trzeba, że w Polsce ustawowo zabrania się dyskryminowania pracownika ze względu na płeć. Nierówne traktowanie w miejscu pracy

W obecnych czasach Państwo kładzie nacisk na promocje kobiet jako matkę i wartościowego pracownika, wspiera się kampanie na rzecz elastycznych form zatrudnienia. Ponadto należy doceniać tych pracodawców, którzy przyjmują kobiety po urlopach macierzyńskich i wychowawczych do pracy i na te same stanowiska w pracy.

Kodeks Pracy stanowi, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Kobieta w zakładzie pracy nie może wykonywać każdej pracy. W regulaminach pracy powinny być wymienione te rodzaje pracy, przy których nie może pracować kobieta.

Wykaz uciążliwych i szkodliwych prac dla zdrowia kobiet są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku, w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Szkodliwe prace to:

– prace związane z wysiłkiem fizycznym, przenoszenie ciężarów

– prace w hałasie

– prace na gorącu, w zimnie

prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych

 – prace pod ziemią

  – prace narażające na działanie szkodliwych chemicznych substancji

  – prace mogące grozić urazami fizycznymi i psychicznymi

  – prace mające kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

W regulaminie pracy musi być ujęty wykaz prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet a także prac zabronionych dla kobiet w ciąży i karmienia.

Większą ochroną są objęte kobiety ciężarne i karmiące. W świetle przepisów takie kobiety mają szereg uprawnień, ciężarne kobiety są zwolnione z obowiązku wykonywania pracy szkodliwej dla zdrowia, od pracy w nocy, od pracy w godzinach nadliczbowych a także na wyjazdach, poza stałym miejscem pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest ciężarną kobietę przenieść do innej pracy, która odpowiada jej kwalifikacjom. W przypadku, jeśli inna praca będzie niżej wynagradzana, to kobieta musi otrzymać wyrównanie.

Gdyby poziom zatrudnienia kobiet w Polsce był tak wysoki jak w innych krajach, to PKB u nas mógłby wzrosnąć nawet o 10 proc.

Należy więc docenić tych pracodawców, którzy wdrożyli w swoich firmach politykę różnorodności płciowej. Aby odnieść sukces na tym polu, to należy traktować na równo kobiety i mężczyzn na co dzień w miejscu pracy, co niestety nadal są z tym problemy.

Problemy zaczynają się już na etapie rekrutacji, bowiem wiele stereotypów na temat kobiet w miejscu pracy nadal funkcjonuje i dlatego wielu pracodawców popełnia z tego tytułu błędy.

Na wstępie zatrudnienia, problemem okazuje się sytuacja rodzinna kobiety.

Problem zazwyczaj ma młoda kobieta, szczególnie mężatka.

Natomiast osoby , które łączą rolę zawodową i rolę rodzica, stanowią ponad połowę zatrudnionych w rodzimych firmach.

Dotyczy tu zarówno jak i mężczyzn, aż 62 % kobiet i 40 % mężczyzn deklaruje, że na drodze zawodowej pojawiły się problemy związane z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dzieci. A wiele kobiet po prostu musi pracować zawodowo, by dokładać do domowego budżetu lub musi samodzielnie utrzymywać rodzinę.

W firmach powinno dostosować się grafik pracy do harmonogramu życia rodziny lub godzin pracy przedszkola czy żłobka. Ale coraz więcej jest możliwości pracy zdalnej. Dodatkowo firmy oferują możliwość korzystania z karty benefisowej dla dzieci, z zasiłku socjalnego dla osób biednych lub posiadających niepełnosprawne dzieci.

Przyjazne kobietom miejsca pracy to nie tylko firma , gdzie nie dyskryminuje się pracowników ze względu na płeć, docenia się kompetencje kobiet, ale też umożliwia się kobietom pracę według elastycznego grafika, wprowadza szereg rozwiązań, by ułatwić matkom pracującym łączenie życia rodzinnego z pracą. Oczywiście nie chodzi tutaj o faworyzowanie kobiet na tle innych pracowników. To właśnie kobiety muszą godzić dwa etaty: w domu i w pracy.

Pracodawcy pomału przekonują się, że budowanie w swojej firmie zrównoważonego zespołu, składającego się zarówno z kobiet jak i mężczyzn, jest bardzo opłacalne, ponieważ takie firmy osiągają przychody wyższe nawet o 15 %, z uwagi właśnie na wykorzystywanie talentów obu płci. Ważne aby pamiętać , że z uwagi na szczególną rolę kobiety w społeczeństwie, zwracać uwagę na szczególną ochronę zdrowia kobiet, które są uznawane za słabsze fizycznie w porównaniu z mężczyznami i dlatego pracodawcy muszą mieć na względzie obostrzenia w zakresie pracy świadczonej przez kobiety.

Ochrona pracy kobiet dzieli się na ochronę , która obejmuje wszystkie kobiety oraz ochronę szczególną związaną z macierzyństwem.

Ponadto , należy wspierać kobiety, które są już obecne na rynku pracy, by stanowiły dobry przykład dla innych kobiet.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest inwestowanie w szkolenia dla kobiet, podnoszenie kwalifikacji kobiet pracujących.