kierownik

Stanowisko kierownicze to marzenie wielu początkujących pracowników. Wiąże się z nim nie tylko znacznie wyższe wynagrodzenie, ale też prestiż społeczny i pewien zakres władzy. Jednocześnie kierownik musi wykazywać się cechami charakteru, dzięki którym będzie mógł pełnić swoje obowiązki z pożytkiem dla zespołu i dla całej firmy. Czy wypłata kierownika rekompensuje wielokrotnie większy zakres odpowiedzialności?

Czy istnieje taki zawód – kierownik?

Zwłaszcza dla nowicjuszy na rynku pracy warto rozwiać od razu pewną wątpliwość: kierownik sam w sobie nie jest oczywiście zawodem. Stanowisko kierownicze można pełnić w firmie z dowolnej branży. Jest ono związane z zakresem kompetencji – kierownik zarządza zespołem podległych mu pracowników i odpowiada przed zwierzchnikami za wyniki swojego działu.

Dlatego właśnie kierownikiem można zostać niezależnie od obszaru, w jakim zdobyło się wykształcenie.

Specyfika stanowiska kierowniczego

Kierownik ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie podległego mu działu. To właśnie w jego kompetencjach leży planowanie jego pracy, pilnowanie wykonania i raportowanie wyników właścicielowi lub zarządowi przedsiębiorstwa.

Do plusów stanowiska kierowniczego należą niewątpliwie zarobki – kierownik może zarabiać nawet kilka razy tyle, co podlegli mu pracownicy. Często też jego głos liczy się w przypadku podejmowania decyzji kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju firmy – a zatem cieszy się szacunkiem.

Do minusów zaliczyć można z pewnością potencjalnie większy poziom stresu, wynikający z ilości obowiązków i wagi odpowiedzialności. Wbrew pozorom to nie pracownicy fizyczni, ale właśnie kierownik ma bowiem najwięcej do zrobienia. W każdym przypadku warto indywidualnie rozważyć, czy zakres obowiązków jest adekwatny do otrzymywanego wynagrodzenia.

Czy zarządzanie zespołem jest trudne?

Na stanowisku kierowniczym sprawdzi się osoba, która potrafi zarządzać zespołem. Czy zadanie to jest trudne, zależy przede wszystkim od indywidualnych cech charakteru, a po części również od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

Kierownik musi być osobą odpowiedzialną, doskonale zorganizowaną i godną zaufania. Jednocześnie musi wykazywać się wysoko rozwiniętą empatią i zdolnościami interpersonalnymi. Powinien on umieć dobrze zmotywować zespół, jasno przekazywać wskazówki i plany. Warto również pamiętać, że dobry kierownik to nie ten, który najgłośniej krzyczy – gdy zachodzi taka potrzeba, musi on umieć zdyscyplinować czy skarcić podwładnych, ale jednocześnie powinien lojalnie stać za swoim zespołem w trakcie ewentualnych konfliktów z zarządem.

Gdzie szukać pracy z doświadczeniem kierowniczym?

Poszukiwanie stanowiska kierowniczego jest trudniejsze niż w przypadku pracowników szeregowych. Przede wszystkim odpadają z założenia grupy w mediach społecznościowych – tutaj poszukuje się najczęściej robotników niewykwalifikowanych i osób bez doświadczenia. Żadna poważna firma nie będzie w ten sposób rekrutować jednego z najważniejszych pracowników.

Ogłoszenia o pracę od poważnych przedsiębiorców można znaleźć na stronie GoWork.pl oraz w innych serwisach poświęconych pośrednictwu między potencjalnymi pracodawcami i pracownikami. Wysyłając CV na taką ofertę, masz przede wszystkim pewność, jaka firma prowadzi rekrutację – na nieautoryzowanych forach często pojawiają się oszuści, którzy będą tylko próbowali wyłudzić dane osobowe. Poza tym bardzo cenna jest możliwość zapoznania się z ocenami i opiniami, wystawianymi firmom przez byłych i aktualnych pracowników oraz innych kandydatów.