www.pixabay.com

Podatki – czy to zło konieczne ?

Podatki – czy to zło konieczne? Na całym świecie każda osoba pracująca i osiągająca dochody musi płacić podatki, choć większość twierdzi, że podatki to zło konieczne.

I ta większość unika płacenia podatków, kombinuje oraz stara się unikać obciążeń podatkowych. W następstwie rządy na całym świeci ciągle wynajdują narzędzia do zwalczania oszustw podatkowych.

Podatki – zło konieczne? Rodzaje podatków

Wyróżniamy różne podatki, które zależą od źródeł ich osiągania. Podatki więc dzielimy na dwie grupy, tj.:

– podatki dotyczące osób prywatnych

– od prowadzenia działalności gospodarczej.

Mechanizm działania podatków

Podatki są to zobowiązania publicznoprawne, które są obowiązkowe dla każdej osoby fizycznej oraz osoby prawnej znajdującej się na terytorium danego kraju. Natomiast odbiorcami podatków są: samorząd gminny lub państwo.

Reasumując, każdy podatnik musi odprowadzić na rzecz odpowiedniego organu państwowego część swojego przychodu nie otrzymując nic w zamian.

Dodać jednak należy, że pośrednio każdy z podatników jest jednak beneficjentem, czyli korzysta z wpłacanych podatków. Skarb Państwa otrzymując pieniądze od podatników, przekazuje je do odpowiednich podmiotów mających za zadanie dostarczanie usług ogólnospołecznych. Jako przykład może posłużyć rozwój infrastruktury drogowej i w ten sposób podatnicy za obciążenie podatkowe otrzymują nowe autostrady czy drogi ekspresowe.

Podatki od osób prywatnych to :

– podatek dochodowy

Podatki od prowadzonej działalności gospodarczej to :

– podatek od działalności

– od towarów i usług

– od osób prawnych

Płacimy podatki od każdego rodzaju usług oraz dochodów, od nieruchomości, jak również od towarów i usług oraz od posiadania psa.

Każdy z nas płaci podatki. Dzięki podatkom, dany kraj może funkcjonować, podobnie jak wiele organizacji państwowych. Z naszych podatków utrzymują się :

rząd

– samorządy terytorialne

– służba zdrowia

– szkolnictwo

– policja

– straż pożarna

Każdy podatnik ma prawo do korzystania z w/w instytucji, podobnie jak każdy z nas ma prawo do bezpiecznego życia. Podatki gwarantują bezpłatny dostęp do służby zdrowia oraz bezpłatnej szkoły. Instytucje powyższe gwarantują sprawne funkcjonwanie państwa i dlatego podatki są tak potrzebne.

Systemy podatkowe

Systemy podatkowe, w tym także polski, wymagają zmiany w zakresie ujednolicania efektywnych stawek podatkowych odprowadzanych przez podatników. Celem ma być przeciwdziałanie w unikaniu płacenia podatków czy oszukiwaniu na podatkach, co staje się rodzajem globalnej plagi.

Wyłudzenia podatku a odwrócony VAT

W Polsce mamy do czynienia z z unikaniem płacenia podatków, dominują oszustwa szczególnie przy podatku VAT. W Polsce aż 90 proc. nieprawidłowości w sferze podatkowej dotyczy VAT. Największe wyłudzenia notuje się w branży paliwowo-energetycznej oraz w obrocie stalą. Najczęstszym sposobem tego procederu były tzw. karuzele, czyli fikcyjny obrót daną partią towarów między dziesiątkami firm – duchów, tylko po to by na końcu taki oszust zwrócił się do urzędu skarbowego o zwrot wysokiej kwoty VAT, której nigdy wcześniej nie nadpłacił.

Państwo w takich przypadkach wprowadza rozwiązania zapobiegające, w postaci tzw. odwróconego VAT dla pewnych kategorii towarów, takich jak: stal i wyroby elektroniczne.

Szacuje się, że z powodu odwróconego VAT do budżetu mogło nie wpłynąć ok. 10 mld zł w ciągu jednego roku.A co gdyby podatnicy przestali płacić podatki?

Gdyby podatnicy zaprzestali płacenia podatków, to państwo nie mogłoby normalnie  funkcjonować. Podatki są głównym źródłem dochodów państwa i bez nich życie byłoby niemożliwe, i chociaż wszyscy narzekają, że podatki są za wysokie, to i tak wiedzą, że bez podatków państwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Dlatego Polacy uiszczają podatki i mają nadzieję, że w ten sposób łatają dziurę budżetową i że pieniądze będą lepiej zagospodarowane.

Podsumowując:

W Polsce są wysokie podatki, ale to co zapewnia nam państwo w zamian jest bardzo ważne.

Należy także wspomnieć o płatnikach do systemu KRUS, który to system wymaga reformy. Aby rolnicy byli w stanie płacić składki, muszą mieć wyższe ceny zbytu. Problem składek dotyczy przede wszystkim samozatrudnionych.

Obecnie ZUS w Polsce ma deficyt, który budżet wyrównuje w kwocie 22 mld rocznie. Nadal niestety nie ma pieniędzy na obecne świadczenia.

Podnoszenie podatków jest zawsze niepopularne, ale niekiedy jest to mniejsze zło.

Sugeruje się podniesienie podatków od nieruchomości oraz za korzystanie ze środowiska naturalnego. Wywołują one oczywiście protesty.

Aby państwo mogło istnieć i dobrze funkcjonować to każdy powinien płacić podatki. Podatki obowiązują w każdym państwie i co najważniejsze większość tych państw dobrze rozporządza pieniędzmi państwowymi.

Po prostu każde Państwo by upadło, gdyby obywatele przestali płacić obowiązkowe podatki.

Są jednak podatki, których stawki nie powinny być zbyt wysokie. Są to np. VAT na żywność. To rzutowałoby na osoby, których sytuacja jest bardzo ciężka. Należałoby przede wszystkim sięgać do podatków dochodowych od wysokich dochodów., gdyż  ludzie najbogatsi mają bardzo duże oszczędności, a ponadto kupują artykuły luksusowe.

Podatki bezpośrednie a podatki pośrednie

Szczególnym rodzajem podatków są podatki pośrednie, w tym akcyza. Nie chodzi tylko o akcyzę na alkoholu czy papierosy, ale np. podatek ekstra na produkty luksusowe. Usuwanie luk w systemie podatkowym wymaga czasu, ale jest niezbędne, aby systemy podatkowe były zrównoważone i spełniały swoje funkcje.

W poprzednich latach 19% podatku, czyli najniższą stawkę, w Polsce płaciło ok. 95% podatników.

Jeśli rząd chciałby coś zmienić w podatkach i byłoby to na niekorzyść osób płacących podatki, to taka zmiana musiałaby zostać uchwalona.

Zatem pytanie: Czy podatki to zło konieczne nie jest pytaniem prostym.