www.pixabay.com

Co to jest start-up?

Co to jest start-up? Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że start-up nie jest tym samym co zwykła działalność gospodarcza indywidualna na etapie rozpoczynania biznesu.

Start-upy są to podmioty o charakterze innowacyjnym. Zaczęły powstawać w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, a zwłaszcza młodych ludziz ciekawymi pomysłami, którzy chcieli je wdrażać.

Start-upy a potencjalni inwestorzy

„Promotorami” start-upów byli także sami inwestorzy, posiadający niejednokrotnie znaczny kapitał, którego nie mieli gdzie zainwestować. A pomysły ludzi młodych, inicjatorów start-upów były świeże i nowatorskie. Pierwotnie sposobem pozyskiwania kapitału było poszukiwanie indywidualnych inwestorów i kontakty osobiste, bezpośrednie. Był to kapitał pozyskiwane z prywatnych źródeł, tzw. anioły biznesu.

Na późniejszym etapie, w miarę jak start-upy stawały się coraz bardziej rozpowszechnianą formą poszukiwania kapitału i rozpoczynania biznesu, coraz więcej inwestorów różnego typu byłom zainteresowanych tego rodzaju formą inwestowania. Byli to także inwestorzy instytucjonalni, jak np. banki, które oferowały różne formy dofinansowania skierowane do tego rodzaju podmiotów, a właściwie pomysłów na biznes. Pomysł na biznes a pandemia

W start-upy inwestowali także duzi gracze, w tym korporacje. Globalni gracze, tacy jak Microsoft w branży IT i inni  zapraszali młodych innowatorów, start-upowców na warsztaty czy konkursy. W ten sposób, aby nawiązać z nimi kontakt, poznać ich pomysł na biznes czy innowację, a następnie zainwestować w świeże pomysły.

Na późniejszym etapie ilość start-upów była tak duża, a nie wszystkie pomysły w jednakowym stopniu innowacyjne. Rynek sam weryfikował te innowacyjne pomysły. To inwestorzy decydowali, w co chcą a w co nie zainwestować.

Trzeba jednak przyznać, że szereg start-upów wyrosło na całkiem duże firmy. Tam, gdzie ich innowacyjny pomysł spotkał się nie tylko z odzewem inwestorów, ale także odpowiedzią ze strony rynku. Zwłaszcza klientów, którzy kupowali dany produkt.

Termin start-up

Często zdarza się jednak, że termin „start-up” jest nadużywany. Ostatnio coraz częściej każdy „innowacyjny” pomysł  nie zdrożony jeszcze na rynek nazywać się próbuje start-upem.

Kryteria wyróżnienia co jest a co nie start-upem

Kryteria rozróżnienia co jest a co nie start[upem wyszczególniono poniżej:

 • innowacyjny pomysł
 • wysoki poziom ryzyka w realizacji,
 • względnie niski koszt rozpoczęcia działalności oraz
 • zakładany wyższy – w porównaniu ze standardowymi przedsięwzięciami – zwrot z inwestycji.

Współcześnie mianem start-upu określa się każdy projekt – bez względu na to, w jakiej branży funkcjonuje – który spełnia powyższe kryteria.

Start-up est to tymczasowa organizacja, którą tworzą ludzie.
Zajmuje się poszukiwaniem:

 • skalowalnego,
 • powtarzalnego i
 • rentownego modelu biznesowego.

Działa w warunkach skrajnej niepewności. Tworzy nowe innowacyjne produkty (w tym usługi) lub usprawnia już istniejące.

Istnieje nie dłużej niż 5 lat

Rodzaje start-upów:

 • naukowe
 • cyfrowe
 • kreatywne

 

Cechy start-upów

 • chęć uczenia się
 • elastyczność
 • rozumienie przewagi konkurencyjnej swojego innowacyjnego produktu 
 • celowości wdrażania na rynek
 • ogólne rozumienie biznesu 

  Start-upy mają ogromny potencjał także w skali międzynarodowej. dotychczas jedynie w niewielkim stopniu wykorzystany. Sukcesy start-upów to nie tylko innowacyjny pomysł. 
  Start-upy to już także ogromny segment biznesów wspieranych niejednokrotnie ogromnym kapitałem. Wiele pomysłów oraz start-upów obecnie są to już duże biznesy, które podbijają rynek globalny.