https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kreatywne-cv-czyli-jakie_pr-2200.html

Kreatywny manager a design thinking

Co oznacza kreatywność?
Kreatywność jako cecha wrodzona czy nabyta?

Kreatywny manager a design thinking. Czy Kreatywność to cecha, która jest wrodzona czy też może być nabyta. Czy możemy się jej nauczyć. Są różne stanowiska w tej kwestii. Kreatywność jest to umiejętność, którą można kształtować u dziecka od dzieciństwa. Pewne metody zabaw z interaktywnymi zabawkami, sposób motywowania dziecka do samodzielnego myślenia na pewno może przynieść tutaj efekty także w dorosłym życiu. Zatem wpływ rodziców jest bardzo duży.

Z drugiej strony na poziom naszej kreatywności wpływają nasze doświadczenia, to przez co przeszliśmy w życiu. Istnieją okresy w życiu, kiedy jesteśmy bardziej lub mniej kreatywni. Są różne systemy motywacji i czynniki, które mogą w nas bardziej pobudzać kreatywność.

Są oczywiście osoby, które uważają, że kreatywności nie da się nauczyć, podobnie jak wielu innych umiejętności. Tego rodzaju stanowisko zakłada, że każdy rodzi się z pewnymi predyspozycjami i nic tego nie jest w stanie zmienić.

Jednokże badania psychologiczne pokazują, że bardzo wiele można jednak ukształtować w dzieciństwie. Dowodem są różne osiągnięcia w procesie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych czy osób z problemami związanymi ze skutkami chorób ograniczających rozwój umysłowy. Na tych przykładach wiadomo, że mózg człowieka ma nieograniczone niemal możliwości rozwoju i regeneracji, a co za tym idzie także szerokie możliwości jego pobudzania.

Kreatywność a otoczenie

Ogromne znaczenie dla rozwoju kreatywności ma także otoczenie, z jakim styka się dana osoba, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. To rodzice od wczesnego dzieciństwa stymulują rozwój dziecka, później jego otoczenie, przedszkole czy szkoła bardziej lub mniej pobudzają dzieci do kreatywności. I wreszcie zawód czy miejsce pracy, w którym przebywamy więcej niż w domu.

W dzisiejszym świecie biznesu kreatywność ma ogromne znaczenie. Funkcjonujemy bowiem w organizacjach, które z dnia na dzień stają się bardziej złożone. Z drugiej strony występuje coraz większa presja na bycia kreatywnym w miejscu pracy.

Oczywiście istnieją bardziej lub mniej kreatywne zawody. Ale generalnie nowoczesne standardy zarządzania wymagają od pracowników coraz większej kreatywności.

Kreatywność a design thinking

Istnieje nawet specyficzny sposób myślenia, promowany w biznesie pod kątem innowacyjności, określany mianem design thinking. Design thinking nie jest to co prawda myślen ie kreatywne, ale określane jako myślenie projektowe, ale z myśleneim kreatywnym ma dużo wpólnego.

Zresztą w samej definicji tego pojęcia pojawia się pojęcie kreatywności:

Design thinking polega na koncepcji myślenia projektowego, jako współczesnego narzędzia wykorzystywanego w kreowaniu dedykowanych rozwiązań.

Istnieją zawody, które wymagają szczególnej kreatywności oraz design thinking, takie jak: designerzy, projektanci, graficy, twórcy. Jednak współcześnie niemal od każdego pracownika, niezależnie od szczebla zarządzania czy zajmowanego stanowiska wymaga się kreatywności, a tym bardziej od menagera.

I jeszcze jedna definicja pojęcia design thinking, określenia opisujacego sposób działania:

Myślenie projektowe – Design Thinking to badawcze podejście do analizowanych problemów, zawierające kreatywne procesy myślowe.
To koncepcja mająca zastosowanie w sferze produktowej, ale również w ofercie usługowej oraz procesowej. Jest to inaczej jeszcze ujmując usystematyzowany sposób poszukiwania rozwiązania, począwszy od zdefiniowania problemu, poprzez sposób ich rozwiązywanie realizację, aż do wnikliwej oceny uzyskanych efektów. Kreatywność ma bowiem przynosić określone efekty.

Zarówno kreatywność, jak i design thinking wiążą się także z innowacyjnością, na którą stawiany jest szczególny nacisk w dzisiejszych czasach.

Kreatywność w organizacjach a standaryzacja

To co może, z drugiej strony blokować kreatywność w firmach, to standaryzacja. Standardy czy sztywne procedury funkcjonujące w organizacjach są barierą dla pomysłów, a co za tym idzie kreatywności. Z tego te powodu w wielu organizacjach kładzie się szczególny nacisk na uelastycznienia struktur i modeli zarządzania.

Z drugiej strony warto w sposób kreatywny, inaczej twórczy spojrzeć na organizację.
Kreatywność w organizacji polega na:

twórczym myśleniu podczas projektowania efektywnych struktur i procesów,
wykorzystaniu niestandardowego podejścia do rozwiązywania problemów
podejście nowatorskie, kreacyjne do każdego procesu,
uruchamianie wyobraźni podczas codziennej pracy oraz wykonywanych czynności oraz w procesie zarządzania,
pomysłowość.

Kreatywny manager a design thinking

Kreatywny manager to manager mający niestandardowe podejście do zarządzaniam, kreujący przestrzeń biznesową, inicjujący stale zmiany i innowacyjność w przedsiębiorstwie.

Manager kreatywny jest potrzebny w różnych obszarach w firmie. Są to między innymi:

 • menedżerowie rozwiązujący aktywnie i niestandardowo problemy organizacyjne,
 • nowocześni przedsiębiorcy chcący w sposób kreatywny rozwijać swój biznes,
 • menedżerowie działający w sieci,
 • menedżerowie procesów innowacyjnych,
 • brand i product menedżerowie, którzy projektują w sposób kreatywny nowe produkty.
 • business development menedżerowie.

Umiejętności i kompetencje kreatywnego managera

Manager kreatywny powinien:

 • rozumieć przyczyny i przebieg procesów mających miejsce we współczesnej organizacji
 • potrafi kreować przestrzeń biznesową w stale zmieniającym się i turbulentnym otoczeniu Co to jest otoczenie biznesu?
 • potrafi myśleć niestandardowo i niestandardowo rozwiązywać problemy zarówno bieżącej działalności, jak i w ujęciu strategicznym
 • umie zauważać i diagnozować, a przede wszystkim rozwiązywać problemy organizacyjne,
 • w sposobie myślenia wychodzi poza utarte schematy,
 • podejmuje ryzyko związane z proponowaniem nowych, nieszablonowych rozwiązań,
 • umie myśleć krytycznie,
 • posiada umiejętność rozpoznawania i aktywizowanai potencjału w obszarze kreatywności podległych mu pracowników oraz zespołów,
 • potrafi diagnozować, oceniać i weryfikować efektywność metod kreatywnego zarządzania organizacjami,
 • umie wdrażać nowe rozwiązania oraz kreatywnie zarządzać organizacjami,

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCo to jest start-up?
Następny artykułKto to jest manager?