www.pixabay.com

Co oznacza pojęcie target?

Ogólna definicja

Co oznacza pojęcie target? Jest dość często używane w różnym znaczeniu.
W sensie ogólnym jest to cel lub zamierzenie, coś co chcemy osiągnąć.
Określając jak najkrócej to konkretny cel w konkretnym czasie.

Target a zarządzanie czasem

Target pomaga planować efektywnie czas. Można go odnieść do obszaru zarządzania, określonego jako zarządzanie czasem.

Jeżeli czujesz, że przygniata Cię nadmiar obowiązków, a z codziennej listy zadań do zrobienia udaje Ci się wykonać zaledwie niewielką część. Gdy Twój kalendarz zdaje się być nie do realizacji, a umówione terminy czy spotkania musisz odwoływać czy przesuwać – jest to moment, abyś zmienił sposób, w jaki organizujesz swoją pracę.

Jest to bardzo użyteczne pojęcie w sensie efektywności wykorzystania czasu pracy.

https://gryfny.design/artykul/marketing-remarketing-roznica/

Co oznacza pojęcie Target sprzedażowy?

Target – najczęściej używa się tego pojęcia potocznie jako pracowniczą normę do wyrobienia na dany miesiąc np. target sprzedażowy czyli rodzaj normy do wyrobienia w danym miesiącu, rodzaj celu do realizacji w założonym terminie. W tym znaczeniu jest to rodzaj korporacyjnego slangu.
Jako cel sprzedażowy jest ustalony dla sprzedawcy lub dla danego działu sprzedaży. Mierzy się go przychodami lub jednostkami sprzedanymi w określonym czasie.

Target a konfigurowanie celów

Konfigurowanie celów sprzedaży pomaże Ci utrzymać koncentrację zespołu sprzedażowego na osiąganiu celów w określonym czasie. Cel sprzedaży pomoże zespołowi sprzedaży wytyczyć jasną ścieżkę i strategię pozwalającą osiągnąć zakładane wyniki sprzedaży. Ustal roczne cele, następnie podziel je na kwartalne, a następnie miesięczne i dzienne. Takie działanie pozwoli Ci odpowiednio zaplanować cały rok i na bieżąco śledzić realizację celów strategicznych działu.

Target a wyzwania jego realizacji

Jeśli sprzedaż nie idzie tak, jak zakładasz lub jak jest to od Ciebie oczekiwane, targety czy plany sprzedażowe niebezpiecznie oddalają Cię od wyników, jakie osiągasz. Wydaje Ci się, ze dajesz z siebie wszystko, a mimo tego efekty Twojej pracy są niezadowalające.
Wówczas czujesz się zestresowany, a w konkretnej pracy możesz być gorzej oceniany na tle innych pracowników. zwłaszcza w branżach i na stanowiskach, na których liczy się przede wszystkim wynik, takich jak:

 • handlowiec
 • sprzedawca
 • telemarketer

Praca w sprzedaży to połączenie dwóch elementów:
budowanie relacji i dbanie o realizację potrzeb klientów, umawianie się na spotkania, prezentowanie oferty oraz co najważniejsze – nastawienie na wyniki czyli to, ile uda ci się sprzedaż. Nie ma znaczenia jak duży wysiłek włożyłeś, ale jaka jest twoja efektywność.

Target a realizacja zadań

Target to nic innego jak cel wyrażony w liczbie, oznaczony konkretną datą, który powinieneś zrealizować. Jest to nic innego jak narzędzie, które ma zwiększyć sprzedaż.

Tego rodzaju praca np. w sprzedaży jest dużym wyzwaniem – jest to połączenie dwóch pozornie sprzecznych obszarów: relacji interpersonalnych z obszarem targetów, planów i realizacji wyznaczonych zadań.

Target a patologiczna organizacja pracy

Z drugiej strony bywa tak, że wyznaczane zadania i normy do realizacji są nie do zrealizowania.
Jeśli taką strategię prowadzi firma wobec pracownika, aby go zmotywować do wytężonej pracy, to nie mamy na to wpływu, chyba że większość nie jest w stanie zrealizować tego rodzaju zadań na wymaganym poziomie, jest wówczas szansa na ich weryfikację.

Wiele firm opiera wyznaczanie targetów na podstawie średniej efektywności, ale bywa też tak i to znacznie częściej, ze targety czy normy są wyznaczane w oparciu o poziom wydajności kilku najlepszych pracowników w danym dziale.

Może być również tak, że pracownicy, którzy nie wyrabiają normy czy nie są w stanie zrealizować danych założonych celów, zadań czy norm są zwalniani, a na ich miejsce są przyjmowani kolejni.
W ten sposób może się rodzić patologiczna organizacja pracy w danej firmie, bowiem cele i zadania powinny być ustalane na takim poziomie, aby większa część pracowników była w stanie je zrealizować. Aby w ogóle realnie dało się je zrealizować.

Tworzy się wówczas niezdrowa rywalizacja

www.freepik.cpm

Co to jest smart target?

Jeśli cele tzw. targety wyznaczasz sobie sam, aby zrealizować jakieś zadanie, wówczas ustal sobie cel, który będzie:

 • szczegółowy
 • mierzalny
 • realny
 • osiągalny
 • istotny.

Czyli tzw. smart.
I zastanów się, jak go zrealizować.

Target a hierarchia celów

Bardzo ważnym zagadnieniem jest umiejętność pozycjonowania celów. Ustal ich ważność i priorytety, bo to decyduje o kolejności, w jakiej powinny być realizowane, aby Twój wysiłek przynosił efekty.

Co oznacza pojęcie Target marketingowy?

Czym innym jest natomiast target w sensie marketingowym.
W marketingu określa się tak grupę docelową produktu. Docelowymi klientami, czyli targetem są ci, którzy najprawdopodobniej kupią dany produkt. To także grupa odbiorców, do których kierowany jest przekaz reklamowy w sieciach reklamowych. Jest to tzw. target marketingowy.

Co oznacza pojęcie target? Jest to umiejętność określenia profilu odbiorców.
Target (grupa docelowa) to grupa osób, do której kierujemy naszą ofertę. Jest oparta o takie paramenty, jak:

 • wiek
 • płeć
 • lokalizacja
 • status społeczny
 • pochodzenie

jesteśmy w stanie na wstępie dowiedzieć się, które osoby mogą skorzystać z oferowanych przez nas usług.

Jeśli np. jesteś producentem tortów weselnych, to twoim targetem tj. grupą docelową będą:
– para młodych, ale również:
– rodzice państwa młodych,
– firmy lub osoby zajmujące się organizacją wesela.

Aby działać skutecznie, musisz świadomie nie tylko wyznaczać sobie cele, ale także umieć określić, kto jest Twoją grupą docelową.

Przy czym: nie każdy target staje się klientem.
Na target składają się wszystkie osoby wchodzące w skład grupy docelowej. Każdy klient może być targetem, ale nie każdy target staje się klientem. Nie każdy bowiem w wyniku działań marketingowych zdecyduje się zakupić nasz produkt czy usługę.