www.pixabay.com

Czy każdy może zostać przedsiębiorcą?

Kogo możemy tak nazywać?

Czy każdy może zostać przedsiębiorcą? Pojawia się w związku z tym szereg innych pytań:

  • Jak sądzicie, czy rodzimy się z pewnym zbiorem umiejętności?
  • Czy tylko niektórzy mają cechy, które nas predysponują do bycia przedsiębiorcą?
  • Na ile pewnych umiejętności potrzebnych do bycia przedsiębiorcą można się nauczyć?

Kogo zatem można nazwać przedsiębiorcą?

Przedsiębiorca to osoba, która aktywnie i świadomie poszukuje zmian. Ktoś kto potrafi je wykorzystywać jako szansę na zrobienie biznesu i osiągnięcie zysku. Jest to  specyficzne podejście do rzeczywistości, które może wykorzystywać każdy.
Przedsiębiorcą stają się osoby z własnej inicjatywy, ale także zmuszone sytuacją, jaka je spotkała. Może to wynikać z konieczności, np. braku pracy na danym rynku lub może być narzucone przez pracodawcę (samozatrudnienie). Na założenie firmy decydują się też osoby skuszone perspektywą większego dochodu i większej niezależności. Rzucają one stabilną pracę i decydują się na założenie własnej firmy. W odniesieniu do tego ostatniego przykładu, szczególną grupą są tzw. freelancerzy. Na pewnym etapie, przy wyższych dochodach zakładają działalność gospodarczą, co daje im możliwość pracy dla wielu zleceniodawców.

Mówiąc jednak o klasycznej formie działalności gospodarczej, tradycyjnych formach biznesu, istnieją  dwa podejścia co do tego:

  • czy przedsiębiorcą się rodzimy?
  • czy też przedsiębiorcą może zostać każdy?

Czy przedsiębiorcą może zostać każdy?

Istnieją zwolennicy teorii, iż istnieją cechy osobowościowe, z którymi się rodzimy.

Z drugiej strony są osoby, które uważają, że umiejętności, które stwarzają szansę na sukces w biznesie nie są genetycznie uwarunkowane. I że możesz je w sobie wypracować. Ponadto uważa się, że potencjalny przedsiębiorca też się uczy prowadzenia biznesu. Nie każdy od początku może od razu odnieść sukces. Jest wiele przykładów na to, iż sukces w biznesie przychodzi z czasem. Często jest to łut szczęścia, zbieg okoliczności, trafienie na dobry pomysł czy dobrego wspólnika.

Zatem zdaniem niektórych nie zawsze jest to wynik jakiś szczególnych umiejętności.

Ponadto, zaczynając biznes nie od razu musimy posiadać wszystkie potrzebne umiejętności i wiedzę. Mogą się one kształtować w czasie rozwoju naszego biznesu.

Zatem odpowiadając na pytanie postawione w tytule, PRZEDSIĘBIORCĄ MOŻE BYĆ KAŻDY!

Niemniej jednak nie należy lekceważyć teorii, iż jedni są bardziej, inni mniej z natury obdarzeni cechami, które zapewnią im sukces w biznesie. Podobnie niektórzy bardziej nadają się do bycia szefem i managerem, a inni mniej.

Cechy jakie powinien posiadać przedsiębiorca

Jest kwestią dyskusyjną, jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca

Pierwsza cecha przedsiębiorcy – motywacja

Jest to coś, co powoduję, że dążymy do czegoś. W tym przypadku do założenia własnej firmy. Powstaje pytanie: co daje nam tą motywację? Czy jest to perspektywa wysokich zysków? Gdyż własna działalność z tym się najczęściej kojarzy. Czy też jest to zaleta większej niezależności, którą także dość często wymienia się jako element decydujący o założeniu własnej firmy. Ewentualnie inne czynniki motywacji.

Tak jak wspomnieliśmy, może to być także element przymusu zewnętrznego. Np. w sytuacji, gdy zostajemy bez pracy lub nasze dochody nie są wystarczające. Także w wyniku restrukturyzacji czy upadłości przedsiębiorstwa, które było naszym pracodawcą.

Motywacja pojawia się kiedy uświadamiamy sobie potrzebę zastania przedsiębiorcą. Jest to nasze mocne wewnętrzne przekonanie, że chcemy osiągnąć sukces, że mamy jakąś wizję.

Druga cecha przedsiębiorcy – dążenie do celu

Warto postawić sobie pytanie co jest naszym celem w odniesieniu do pomysłu założenia firmy? Dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć?

Trzecia cecha przedsiębiorcy – sprawczość

Jest to przekonanie, że samodzielnie kształtujemy swój los. Że mamy na niego wpływ.
Jest to poczucie, że możemy samodzielnie dokonywać wyboru. To my decydujemy czy chcemy pracować na własny rachunek czy jesteśmy bierni i wystarcza nam praca dla kogoś.

Można powiedzieć, że jest to także określony sposób myślenia, który powoduje, że jedne osoby podejmują decyzje o założeniu własnego biznesu, a inne nie.

Jednak tego rodzaju sposób myślenia może być w praktyce bardzo ograniczony naszymi możliwościami, np. finansowymi. Możemy chcieć bardzo dużo, ale istotny jest także kapitał finansowy lub możliwości jego pozyskania. To w pierwszej kolejności może ograniczać nasze możliwości działania, także w przypadku pomysłu na założenie własnej działalności gospodarczej. Bowiem nie w każdej branży możemy próbować założyć firmę bez jakieś szczególnie dużych zasobów finansowych. Są branże, w których barierą wejścia jest właśnie kapitał finansowy, który trzeba posiadać już na początku.

Zatem nie należy sądzić, że założenie własnej działalności, to jedynie zbiór jakiś stałych cech czy zmiennych. Pewne cechy i uwarunkowania mogą sprzyjać założeniu własnej działalności, inne nie.

Wiara we własne siły i możliwości jest oczywiście bardzo ważna. To ona powoduje, że nawet początkowa porażka nas nie zniechęci.

Czwarta cecha przedsiębiorcy – skłonność do ryzyka i jego świadomość

Założenie własnej działalności wiąże się z większym ryzykiem niż praca na etat.
Stąd istotną cechą jest to, czy należymy do osób, które są bardziej czy mniej skłonne do podejmowania tego ryzyka.
Osoby zachowawcze, same się ograniczają. Rzadziej decydują się na własny biznes. A jeśli już go zakładają, boją się ekspansji na większą skalę.

I w tym sensie, cecha osobowości przejawiająca się w większym bądź mniejszym nastawieniu na podejmowanie ryzyka, może decydować o sukcesie w biznesie.

Należy zaznaczyć jednak, iż nie chodzi o wchodzenie w działania nadmiernie ryzykowne. Chodzi o to, żeby się nie bać zrobienia pierwszego kroku, rozpoczęcia działalności, spróbowania, czy damy sobie radę czy nie. W końcu nie każdy biznes wymaga od razu podejmowania jakiegoś wielkiego ryzyka.

Podejmowanie ryzyka to inaczej gotowość wychodzenia ze strefy komfortu. Jest to branie odpowiedzialności za swoje decyzje. Bycie przedsiębiorczym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze jest obarczone jakimś ryzykiem. Trzeba być na to w jakimś stopniu przygotowanym. Trzeba w którymś momencie zaryzykować.

Z drugiej strony nikt nikogo nie namawia, aby bez zbadania rynku, bez przygotowania biznesplanu, bez ocenienia realnego, jakie są nasze szanse na sukces, podejmował decyzję o otwarciu własnej działalności gospodarczej.

Piąta cecha przedsiębiorcy – inicjatywa

jest to odwaga do postawienia pierwszego kroku. Może to się przejawiać w formie decyzji o wysłaniu oferty, zapytania, wykonania telefonu. Pozwala to zbadać rynek, nabrać doświadczenia, ocenić, czy nasz pomysł na biznes jest trafny czy nie. Takie działania mogą być początkiem naszej działalności. Pozwolą nam nadać dalszy kierunek działania.

Szósta cecha przedsiębiorcy – wytrwałość

Wytrwałość jest bardzo ważna w biznesie i polega na niezrażaniu się pomimo różnych przeciwności. Warto opracować sobie długoterminowy plan działania. Nawet jeśli jesteśmy na początku naszej drogi jako przyszły przedsiębiorca. Warto postawić sobie pytanie, do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć za pół roku, co za rok czy dwa. Jakie chcemy mieć efekty, także finansowe. Warto podzielić sobie nasze plany na szereg mniejszych kroków, aby stopniowo je realizować.

Trzeba podchodzić do własnego biznesu w sposób zrównoważony. Wówczas nie zniechęcimy się jakimś drobnym potknięciem czy przejściową porażką.