https://www.smallbizdaily.com/10-creative-guerrilla-marketing-techniques-launch-your-brand/

Nowoczesne formy promocji

Jakie znasz nowoczesne formy promocji?

Nowoczesne formy promocji coraz częściej zastępują formy tradycyjne. Typowe konwencjonalne strategie promocyjne odnoszą coraz mniejsze efekty, zatem konieczne jest poszukiwanie bardziej skutecznych form promocji oraz wykorzystujących nowoczesne formy mediów.

Nurty niestandardowych działań promocyjnych

Jednym z nurtów niestandardowych działań promocyjnych był:

 • Trend „disruption” 

  Jest to sposób realizowania działań promocyjnych, a zarazem metoda kwestionowania ustalonego porządku. Przykładem może być:

Jakie znasz nowoczesne formy promocji? Ambient marketing

Jest niejednokrotnie dziedziną sztuki: „art of marketing”, ponieważ wymaga innowacyjnych pomysłów oraz umiejętności graficznych i ich przełożenia na rzeczywistość.
Ten rodzaj marketingu ma szokować na co dzień klientów na ulicy oraz w najmniej oczekiwanych miejscach. Obecnie należy już do bardziej klasycznych form oraz niestandardowych działań promocyjnych.
Za „ambient marketing” uważa się wszystkie niestandardowe formy komunikacji z klientami i wykorzystanie nowych narzędzi oraz nośników lub miejsc na reklamę.
Uważa się, że można tak traktować tylko pierwsze wykorzystanie konkretnego narzędzia. Każde kolejne powielenie pierwotnego pomysłu już nie zasługuje na to miano. Definicje ambientu zmieniają się w czasie, tak więc to, co kiedyś nazwane zostało przekazem ambientowym, teraz może być zwykłą reklamą.
Ta forma marketingu reprezentuje nieszablonowe podejście do tradycyjnych form promocji, w związku z tym ma czymś szokować i zaskakiwać.

Inne niestandardowe formy promocji

Jest to „forma niestandardowej reklamy lub akcji marketingowej, przeprowadzanej na styku światów online-offline i integrującej ze sobą jej odbiorców. Jego główną cechą rozpoznawczą jest zaskoczenie, które ma rozbudzać pośród odbiorców”.

Do tej grupy zaliczyć można różne odmiany, takie jak:

 • marketing partyzancki
 • wirusowy (viral marketing),
 • szeptany

Jednym z trendów i form nowoczesnego marketingu jest np. „marketing szeptany”. Jest oparty na rozpowszechnianiu opinii o produkcie wśród znajomych i rodziny oraz za pośrednictwem portali internetowych i sieci. W marketingu szeptanym informacje docierają do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego i spontanicznego przekazu ustnego w określonej przestrzeni oraz w realnym czasie.

Rodzaje marketingu szeptanego. Jakie znasz nowoczesne formy promocji?

 • evangelist marketing – polega na tym, iż ambasador marki zachęca do wyboru produktu oraz z własnej inicjatywy zaczyna rekomendować produkt innym nabywcom do zakupu
 • brand blogging – wykorzystuje potencjał blogów oraz funkcjonowanie w blogosferze. Polega na dzieleniu się różnymi informacjami. Wywołuje rozmowy o produktach i wzbudza zainteresowanie danym produktem przez potencjalnych klientów
 • community marketing – polega na tworzeniu i wspieraniu niszowych społeczności. Głównie poprzez tworzenie forów dyskusyjnych oraz klubów zrzeszających ludzi o podobnych pasjach i zainteresowanych daną marką lub produktem oraz kupowaniem podobnych produktów
 • product seeding – polega na przekazywaniu do testowania próbek lub produktów wpływowym osobom. Powoduje ich promocję oraz rozpowszechnianie ich pozytywnych cech
 • causa marketing – polega na wspieraniu kwestii społecznych w celu zdobycia szacunku i wsparcia ze strony osób nimi zainteresowanych. Przekłada się na większe zainteresowanie produktami firmy, która podejmuje się tego rodzaju charytatywnych działań
 • trend setting – polega na rozpowszechnianiu mody oraz kreowaniu trendów na pewne rodzaje marek i produktów przez wybrane osoby tzw. trendetterów. Są to najczęściej osoby młode, lubiane i podziwiane. Stają się one swego rodzaju liderami opinii, kształtują postawy oraz mają wpływ na wybory innych,
 • casual marketing  polega na promocji jednego produktu, a jednocześnie równolegle, jakby przy okazji, innych produktów, nie związanych bezpośrednio z głównym założeniem danej kampanii promocyjnej.

W marketingu wirusowym wiadomości przekazywane są za pośrednictwem Internetu bez wyznaczania konkretnego miejsca czy czasu.

Jakie znasz nowoczesne formy promocji? Guerilla marketing

Innym przykładem nowoczesnych form promocji jest marketing, określany jako guerilla. Jest oparty na kreatywności, jak również wykorzystuje min. takie podtypy, jak:

 • street art – nie jest kosztowna, w przeciwieństwie do zakupu publicznej powierzchni reklamowej, takiej jak billbordy. Sztuka uliczna jest w zasadzie bezpłatna. Taka forma reklamy posługuje się przekazem w formie obrazu oraz rysunku, napisu oraz grafiki np. wykonanej kolorową kredą. Przekaz nie jest wprost, dlatego jest legalny. Jest to reklama przyciągająca wzrok i zauważana przez przechodniów oraz prowokująca do rozmów o produkcie czy marce.
 • sezonowe eventy – wykorzystują imprezy sezonowe, na których można promować określone produkty z nimi związane, np. imprezy sportowe, przy okazji których możemy promować sprzedaż desek windsurfingowych oraz strojów sportowych określonego rodzaju czy zdrową żywność. Do tej grupy należy także wykorzystywanie świąt do celów promocyjnych oraz tworzenia ducha świąt. Ma na celu pokazanie, że Twoja marka nadąża za wydarzeniami.

Konkretne przykłady zastosowania tego rodzaju form promocji i marketingu:
Przykładem reklam z grupy ambient marketing są kampanie reklamowe, ponieważ mogą szokować.

Przykłady kampanii ambient oraz guerilla marketingu

Pierwszy przykład zastosowania „ambient marketingu” jest już dość klasycznym przykładem szokowania poprzez proporcje wielkości reklamy (zdjęcie Nr 1). Jest to kampania promocyjna sieci kawiarni w Maroku w Rijadzie. Taka metoda szokowania jest jeszcze stosunkowo czymś nowym w takich krajach jak Afryka Północna, natomiast w krajach zachodnich czy w Polsce nie jest to już pomysł, który mógłby szokować.

https://destinationksa.com/the-art-of-ambient-marketing/

I podobny przykład kampanii ambient marketingu firmy McDonalds (zdjęcie Nr 2).

https://fourps.wordpress.com/tag/lipton-ambient-marketing/

Kolejny przykład to wykorzystanie nietypowych oraz szokujących konstrukcji architektonicznych na budynku w ramach „guerilla marketing” (Zdjęcie Nr 3). Jest to przykład promocji opakowań firmy Crayola.

https://www.google.com/search?q=ambient+marketing&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOy4Chx_ftAhVBAhAIHRPuCgIQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1242&bih=545#imgrc=LQ9lZbLrCCDzoM