www.pixabay.com

Demotywacja a motywacja pracownika

Demotywacja a motywacja pracownika: Demotywacja jest przeciwieństwem motywacji. Motywacja to stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Jest to wewnętrzny stan człowieka, mający wymiar potrzeby działania i bycia zauważonym. Inna definicja określa, iż motywacja pracownika to pożądane zachowania.

Intensywność motywacji zależy od hierarchii celów zawodowych oraz indywidualnych potrzeb.

Motywacja ma charakter zmienny w czasie. Istotnym elementem motywacji jest chęć dążenia pracownika do realizacji celów organizacji oraz wyznaczonych zadań.

Demotywacja nie jest zatem jednoznacznym procesem odwrotnym do motywacji. Demotywacja to znacznie więcej niż tylko brak motywacji. Motywacja i demotywacja to niejako skrajne postawy pomiędzy którymi jest miejsce na neutralną postawę.

Zjawiska antymotywujące pracownika w organizacji

Nieprawidłowości w motywacji mogą występować z różną częstotliwością. Główną przyczyną występowania zakłóceń jest nieprawidłowe stosowanie przez kierownika powierzonych mu instrumentów motywowania.

Demotywacja a motywacja pracownika: Pojęcie demotywacji


Jeśli praca wydaje się danemu pracownikowi nieużyteczna, pracownik nie pracuje dobrze. 
Praca wówczas nie przynosi satysfakcji oraz żadnych wartości, jest traktowana jedynie jako instrument konieczny do uzyskania wynagrodzenia.

Utrzymująca się przez dłuższy czas demotywacja pracownika może prowadzić do całkowitego zniechęcenia do wykonywania pracy, a nawet do wypalenia zawodowego.

Demotywacja może odnosić się do:

 • całości wykonywanych obowiązków lub
 • poszczególnych zadań w obszarze wykonywania konkretnych obowiązków. Także w sytuacji, kiedy pracownik jest przeciążony pracą w dłuższym okresie, będzie odczuwał demotywację do swojej pracy.Pojęcie to oznacza także, że pracownik nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, nie angażuje się w swoją pracę, np. spóźnia się do pracy, nie zgłasza pomysłów. W skrajnych sytuacjach może nawet działać na szkodę swojego pracodawcy.

Demotywacja jest to także stan psychiczny objawiający się brakiem energii, chęci oraz zapału, zniechęcenie oraz apatia. Pracownik jest zdemotywowany czyli zniechęcony, pozbawiony energii do działania oraz apatyczny. Proces ten może mieć charakter tymczasowy.

Pracownik może być zdemotywowany np. zbyt trudnym zadaniem do wykonania lub przejściowym nadmiarem obowiązków. W sytuacji zakończenia trudnego zadania czy zmniejszenia nadmiaru obowiązków, pracownik może odzyskać motywację do pracy.

Wzrost motywacji może być związany z zakończeniem danego zadania z sukcesem.

Pojęcie demotywacji to ogół czynników wpływających na niechęć lub wzrost niechęci do wykonywania pracy przez pracownika. Demotywacja powstaje wówczas, gdy w procesie pracy powstają przeszkody.

Demotywacja jest impulsem:

 • wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Jest to stan, który zniechęca do działania oraz powoduje obojętność. Demotywacja jest to trudność w osiągnięciu celów oraz potrzeb.

U każdego człowieka czas, kierunek oraz siła procesu demotywacyjnego różni się.

Demotywacja a motywacja: Czynniki demotywacyjne

Są to:

 • zła atmosfera oraz złe warunki pracy
 • niska pensja zniechęcajaca do działania
 • niewłaściwe relacje pomiędzy pracownikami oraz zarządzającymi

Tego rodzaju czynniki mogą zniszczyć motywację pracownika do pracy.

Z demotywacją spotykamy się także, gdy człowiek nie może spełnić jakiejś potrzeby. W związku z czym odczuwa niezadowolenie oraz przenosi swoje pragnienia na inne potrzeby.

W momencie kiedy organizacja nie zaspokoi danej potrzeby, pracownik będzie odczuwał frustrację oraz automatycznie będzie wykonywał swoją pracę gorzej. Będzie szukał sposobów zaspokojenia potrzeb niższego rzędu.

Przykładowo pracownik, który otrzymał motywację finansową w postaci podwyżki czy premii, będzie bardziej skłonny do nawiązania relacji z innymi pracownikami.

Pracownik, który podlega demotywacji nie będzie angażował się w pracę oraz zacznie poszukiwać innej pracy.

Przykładowe czynniki demotywacyjne

 • nadmierny nadzór nad wykonywaną pracą

 • zbyt niskie wynagrodzenie oraz brak warunków do pracy

 • niski status społeczny wykonywanej pracy

Demotywacja a cechy danego pracownika

Zależy od cech każdego człowieka, jego potrzeb oraz zainteresowań.

Demotywacja a delegowanie zadań

Zlecanie mało ambitnych lub zbyt wygórowanych zadań przez pracodawców również może wpłynąć na demotywację pracownika. Zadania powinny być dopasowane indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Nie należy wymagać zbyt wiele ponad lub poniżej możliwości każdego pracownika.

Ponadto zadania, które są niejasne, mogą prowadzić do dezorientacji pracownika i jego demotywacji. Wówczas nie będzie wiedział co powinien wykonać oraz w jakim terminie.

Oprócz jasno określonych zadań i celów do realizacji pracownik powinien pracę wykonywać samodzielnie. Nadmierna formalizacja i sztywne zasady dotyczące realizacji pracy znacznie utrudniają szybką reakcję w sytuacjach wymagających zachowań niestandardowych.

Praca o wąskim zakresie zadań lub podlegająca nadmiernemu nadzorowi ogranicza ogranicza kreatywność pracownika. Może to także wpłynąć destrukcyjnie na pracowników. Zbyt częsta, chaotyczna zmiana zleconych zadań bez wyjaśnień, bez określenia które zadanie jest priorytetem, wpływa na jakość ich wykonania oraz demotywuje pracownika.

Zadania pracownika powinny być ściśle określone.

Demotywacja a system nagradzania pracowników

    Błędem jest także:

 • nagradzanie z opóźnieniem lub
 • promowanie tylko niektórych pracowników z niewyjaśnionych przyczyn.

Takie działania wpływają na demotywację pracowników oraz na opinię o podwładnych,

Demotywacja może zostać spowodowana zarówno przez pracownika, jak i kierownika.

Przyczyn demotywacji pracownika może być wiele np.

 • kłopoty finansowe oraz złe warunki pracy
 • konflikty w pracy oraz problemy osobiste pracownikaBez analizy przyczyn, które były powodem niskiej efektywności pracownika nie należy go obwiniać.

Demotywacja występuje w momencie, kiedy człowiek nie potrafi lub nie może osiągnąć wyznaczonych przez siebie celów oraz zaspokoić swoich potrzeb

Utrata motywacji powoduje stres u pracownika, co prowadzić do wypalenia zawodowego oraz depresji. W świetle problematyki demotywacji bardzo ważna jest kultura organizacyjna danego przedsiębiorstwa.

Rodzaje instrumentów motywacji o charakterze niematerialnym

Instrumenty niematerialne motywowania to:

 • pochwały, wyróżnienia oraz podziękowania

 • pozytywna atmosfera wokół pracownika oraz organizację pracy

 • ocena pracownicza oraz kontrola pracownika

Należy stale zwiększać motywację personelu, aby w pełni wykorzystywać motywację pracownika.