www.pixabay.com

Czym się różni freelancer od zwykłej działalności gospodarczej?

Freelancer – jaka forma prawna? Co powinieneś wiedzieć?

Twoja aktywność nie różni się zbytnio od zwykłej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza ma charakter działania zarobkowego, stałego i zorganizowanego.
Wszystkie powyższe cechy wykazuje Twoja aktywność jako freelancera, gdyż:

 • samodzielne organizujesz sobie czas pracy
 • działasz zarobkowo
 • podobnie jak każdy inny przedsiębiorca poszukujesz klientów,
 • korzystasz z różnych form promocji
 • musisz stworzyć sobie miejsce pracy
 • ponosisz określone koszty
 • musisz rozliczać się pod względem podatkowym i składkowym.
  Obydwie formy wykazują się znacznym podobieństwem. Często trudno odróżnić freelancing od „zwykłej” działalności gospodarczej.

  Freelancer – jaka forma prawna?

  Twoja działalność jako freelancera może przyjmować różne formy prawne:

  1. po pierwsze – jako freelancer możesz założyć własną działalność gospodarczą – i wówczas niczym się nie różnisz od zwykłego przedsiębiorcy, świadczącego usługi dla kilku usługobiorców

  2. po drugie – jako freelancer możesz działać także na zasadzie samozatrudnienia i współpracować z jedną firmą. Wówczas masz pewną elastyczność co do przyjmowania zleceń

  3. po trzecie – możesz mieć stałe zatrudnienie na umowę o pracę. Freelancing będzie wówczas Twoim dodatkowym źródłem zarobkowania. Zakładania działalności nie będzie konieczne, jeżeli dochody nie przekroczą minimalnej krajowej

  4. po czwarte – jako freelancer możesz prowadzić także tzw. „działalność nierejestrowaną”, jeśli nie przekroczysz rocznie określonej kwoty (w roku 2020 – 1.300 zł)

  5. i wreszcie po piąte -jako freelancer możesz korzystać z platformy pośredniczącej, na której zleceniodawcy znajdują wykonawców

  Na czym polega działalność freelancera poprzez platformę?

  Jakie korzyści czekają na Ciebie dzięki pośrednictwu platformy?

 • platforma pomoże Ci znaleźć zlecenia
 • zabezpieczy Twoją płatność
 • jako freelancer przyjmujesz zlecenie a platforma odpowiada za jakość wykonanej usługi.
 • platforma stara się weryfikować wykonawców/freelancerów, ocenia twoją pracę
 • jeśli nie wywiążesz się ze zlecenia lub naruszysz inne zasady, określone w regulaminie platformy, wówczas możesz zostać wyeliminowany z platformy
 • jako wykonawca podpisujesz najczęściej umowę o dzieło z platformą
 • możesz w związku z tym być rozliczony z uwzględnieniem 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • platforma jako pośrednik wystawia Ci fakturę (ewentualnie wcześniej fakturę pro forma).
 • firma pobiera zaliczkę na PIT, więc jako freelancer nie musisz się rozliczać samodzielnie z US
 • platforma odciąża freelancera od zbędnych formalności.
  Zasadniczo jest to platforma łącząca zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Freelancer musi się zarejestrować na platformie.

Czy jako freelancer możesz być obciążony podatkiem VAT?

Jako osoba nieprowadząca działalności możesz zostać zobowiązany do płacenia VAT-u. Ma to miejsce, gdy wysokość obrotów przekroczy pewien próg (w roku 2020 – 200.000 zł).

Jeżeli korzystasz z platformy lub zleceniodawca jest przedsiębiorcą, możesz uniknąć płacenia podatku VAT, gdy:

 • jeśli jako freelancer realizujesz zlecenia na określonych w umowie warunkach
 • otrzymujesz wynagrodzenie od zleceniodawcy
 • jesteś wyłączony z odpowiedzialności za wykonanie pracy wobec osób trzecich, a odpowiedzialność tę ponosi przedsiębiorca.

Wówczas jako freelancer nie wykonujesz działalności gospodarczej. Nie podlegasz obowiązkowi płacenia VAT-u.
Jako Freelancer i twórca przenosisz też najczęściej autorskie prawa majątkowe (lub udzielasz licencji) zleceniodawcy. Wówczas nie wykonujesz działalności i nie płacisz podatku VAT.

Kiedy Freelancer ma obowiązek założyć działalność gospodarczą?

Twoja praca jako freelancera przypomina prowadzenie działalności gospodarczej. W określonych okolicznościach jako freelancer masz obowiązek zarejestrować swoją działalność. Jeśli nie korzystasz z platformy i Twoja działalność jest długoterminowa oraz przekroczysz wspomniany wcześniej dochód, powinieneś się zarejestrować.

Jeśli uchylałbyś się od obowiązku rejestracji działalności i opłacania składek i podatków grozi Ci odpowiedzialność karna, ograniczenie wolności lub grzywny. Odpowiedzialność karno-skarbowa grozi Ci także za niedopełnienie obowiązków podatkowo-księgowych przez freelancera.

Freelancer – jaka forma prawna?
Od kiedy jako freelancer stajesz się przedsiębiorcą?

Jest to bardzo ważne pytanie, jeśli nie chcesz płacić wyższych podatków oraz być obciążonym dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z założenia działalności gospodarczej.
Trudno Ci będzie wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej a byciem nadal freelancerem.

Freelancer – jaka forma prawna? Działalność gospodarcza, jak już zaznaczono na wstępie, to działalność: zarobkowa, zorganizowana i ciągła. Jak te kryteria mają się do działalności freelancera?

Jeśli Twoja działalność jako freelancera ma:

 • charakter zarobkowy
 • jest zorganizowana
 • charakter ciągły jeżeli jako freelancer uzyskujesz stały, regularny dochód, z którego się utrzymujesz.
  Przy spełnieniu powyższych warunków możesz być uznany za przedsiębiorcę. I powinieneś zarejestrować działalność gospodarczą.
  Wówczas w zasadzie przestajesz być freelancerem, a stajesz się przedsiębiorcą. Założenie działalności gospodarczej przez Ciebie jako freelancera może wiązać się z większą możliwością pozyskania zleceń. Jako freelancer możesz założyć własną stronę internetową jako pełnoprawny przedsiębiorca. Możesz w pełni samodzielnie promować się i budować swoją pozycję na rynku.