www.pixabay.com

Jakie umiejętności powinien posiadać pracownik?

Umiejętności pracownika a wymagania pracodawców

Jakie umiejętności powienien posiadać pracownik. Człowiek, który wykonuje swoje czynności bardzo dobrze, oceniany jest, iż ma umiejętności, które w przyszłości mogą decydować o kierunku osiągnięć zawodowych.Jakie prawa ma pracownik?

Kto to jest dobry pracownik?

Obecnie coraz częściej pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników.
Dobry pracownik to taki, który posiada fachową wiedzę, doświadczenie, motywację i kompetencje.
Wniosek jest jeden, warto inwestować w kapitał ludzki, bowiem dzięki zatrudnieniu dobrych fachowców, firma może się rozwijać.
Pracownicy, którzy posiadają kluczowe umiejętności i kompetencje są cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie przez firmę dochodów.

Jakie umiejętności powinien posiadać pracownik?

Umiejętności miękkie a twarde

Pracodawcy poszukują pracowników z konkretnymi kwalifikacjami a pracownik musi w atrakcyjny sposób przedstawić swoje umiejętności miękkie i twarde.

Kompetencje miękkie są to niezależne od danego profilu zawodowego. Są to umiejętności, które ułatwiają i umożliwiają efektywne zarządzanie samymn sobą oraz relacjami z otoczeniem, czyli tzw. umiejętności osobiste.

Umiejętności twarde są to umiejętności pracownika, które umożliwiają mu wykonywanie konkretnej profesji. Są to zdolności, które można potwierdzić doświadczeniem zawodowym czy certyfikatami. Jest to merytoryczna wiedza oraz specjalistyczne kompetencje dotyczące danej dziedziny.
Obie te umiejętności są ważne i potrzebne, aby efektywnie wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Umiejętności miękkie

Do najbardziej popularnych umiejętności miękkich należą umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, takie jak:

– umiejętność pracy w zespole
– radzenia sobie z problemami, negocjacji, wypracowywania kompromisów
– uważnego słuchania

Umiejętności osobiste to :
radzenie sobie ze stresem
– umiejętność pracy pod presją czasu
– kreatywność

Powyższe umiejętności osoby zatrudnionej choć wydają się drugorzędne to w rzeczywistości bardzo często odgrywają ważną rolę.

Szczególnie cenione umiejętności na rynku pracy

Niektóre umiejętności są wyjątkowo cenione współcześnie na rynku pracy.

Należą do nich:

1/ Komunikacja

Oznacza dobrego mówcę, dobrego redaktora. Poza tym komunikacja wymaga pewności siebie w rozmowie z innymi ludźmi. Umiejętność ta wymaga też dobrego pisania, aby zostać dobrze zrozumianym w notatkach czy mailach.

Komunikacja sprawdza się w takich dziedzinach, jak:
– praca w radiu oraz mediach
– w dziale obsługi klienta
– pisanie sprawozdań oraz przygotowywanie prezentacji.

2/ Umiejętność pracy w zespole

Osoby o tych umiejętnościach dobrze sobie radzą w pracy z ludźmi. Są to kontakty ze współpracownikami czy też praca z pozostałymi osobami, jak np. klientami, pacjentami.

O posiadaniu powyższych umiejętności świadczyć mogą:
– udział w drużynie sportowej
– wolontariat
– udział w organizacjach społecznych

3/ Umiejętność rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów jest utożsamiane ze skutecznym rozwiązywaniem trudnych przypadków, niepowodzeń, posiadanie zdolności oceny zaistniałej sytuacji, problemów.
Rozwijanie tej umiejętności można sprawdzać w następujący sposób:
– praca na stanowisku osoby odpowiedzialnej za kontakt z ludźmi
– rozpatrywanie skarg i zażaleń ludzi
– prowadzenie prac badawczych

4/ Zdolności organizacyjne i dobre zarządzanie czasem

W życiu zawodowym pracownik musi nauczyć się planować, gdy dobrze zaplanuje pracę, dobrze się zorganizuje, to zaoszczędzi sporo czasu i będzie mógł skupić się na tym co ważne.
Odpowiedzialność – dobry pracownik to taki, który wykazuje się odpowiedzialnością za własne postępowanie i czyny oraz jest świadomy tego, że zachowanie jego wpływa na funkcjonowanie całej firmy.

5/ Samodzielność oraz umiejętność szybkiej nauki

Bardzo ważne jest, aby pracownik był samodzielny, aby pracownik potrafił sam poradzić sobie z przydzielonymi zadaniami bez pomocy innych.

Umiejętność szybkiej nauki – idealny pracownik to taki, który chętnie przyswaja nowe wiadomości i informacje, który chętnie będzie na bieżąco się rozwijał .Ponadto cenioną cechą u pracownika przez pracodawcę jest angażowanie się w wolontariat, własne, ciekawe hobby.

6/ Pracowitość

Istnieje bardzo dużo umiejętności i kompetencji u pracowników, które charakteryzują dobrego kandydata na wiele stanowisk. Wśród nich wyróżnia się pracowitość, która jest ceniona przez pracodawców. Posiadanie wiele odpowiednich umiejętności przez pracownika otwiera przed nim wiele możliwości do kariery i sukcesu na obecnym rynku pracy.

7/ Chęć samorozwoju

Ważne jest to, aby pracownik ciągle się rozwijał i szlifował swoje umiejętności twarde a także miękkie – obie są bardzo ważne. I należy je odpowiednio przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej. Na rynku pracy niezwykle pożądane są umiejętności pracownika, nie tylko bowiem kompetencje związane z wykonywaniem konkretnego zawodu, ale też ogólnie, cechy i predyspozycje osoby, które przydatne będą w każdej branży. A w przyszłości może to pomóc osobie pracującej osiągnąć sukces zawodowy.

Jakie umiejętności powinien posiadać pracownik?

Klasyfikacja umiejętności i uzdolnień:

Wyróżniamy n/w kategorie uzdolnień:

– menedżerskie – kierownicze – jest to umiejętność efektywnego planowania i organizowania pracy
– rachunkowe – to umiejętność szybkiego i prawidłowego wykonywania działań arytmetycznych
– twórcze-artystyczne – umiejętność malowania, śpiewania, tańca, gry na różnych instrumentach
– techniczne – to zdolność posługiwania się narzędziami, uruchamiania urządzeń technicznych a także instalowania urządzeń, to umiejętności, których należy się nauczyć.
– umiejętności manualne – to nic innego jak zręczność palców, rąk
– słowne – to łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, poprawne wypowiedzi,
– personalne.

W przypadku umiejętności interpersonalnych, to najważniejszym jest to, aby nie bać się rozmawiać z ludźmi. W czasie kontaktów ze współpracownikami, należy zwracać większą uwagę na słuchaniu tego co mają do powiedzenia inni, co chcą przekazać. Nie należy negować czyjegoś punktu widzenia, tylko starać się go zrozumieć a wszelkie niedomówienia najlepiej wyjaśniać od razu.

Umiejętność poszukiwania pracy

W przypadku poszukiwania pracy umiejętność to wiedza i cecha mogąca pomóc w znalezieniu dobrego stanowiska. Umiejętności pracownicze to wrodzone uzdolnienia a także talent lub fachowa wiedza, która jest wymagana w dzisiejszych czasach na danym stanowisku, np. na stanowisku programisty komputerowego, pisanie programów komputerowych wymagają oprócz wiedzy i zdolności również poświęcenia czasu na zdobycie tych właśnie umiejętności.

Źródłem informacji o pożądanych umiejętnościach są ogłoszenia o pracę, w których pracodawcy informują kogo chcą zatrudnić, przedstawiają swoje wymagania względem pracownika, który ubiega się o pracę.
Każdy poszukujący pracy, w momencie kiedy jest świadomy swoich umiejętności a w szczególności – zdolności, na pewno dokona właściwego wyboru co do dalszej swojej kariery zawodowej.

W sprecyzowaniu posiadanych umiejętności może pomóc doradca zawodowy, który wskaże obszary zawodowe, w których pracodawcy wymagają posiadania konkretnych uzdolnień, kompetencji czy umiejętności.