www.pixabay.com

Pandemia a centra handlowe – czy przetrwają?

Pandemia a centra handlowe – czy przetrwają? Centra handlowe w dobie COVID-19 przechodzą bardzo ciężką próbę. Na świecie doszło już do kilku spektakularnych bankructw centrów handlowych. Upadłość czy bankructwo czym się różnią?
Czy to samo czeka nas w Polsce?

Pandemia a centra handlowe – czy przetrwają?  Przed pandemią nagłaśniane były przypadki wycofywania się niektórych zagranicznych sieci handlowych z branży fashion z rynku polskiego.

  • Zamknięcie sklepów oznacza dla firm utratę większości przychodów, których nie da się zrekompensować – duże sieci handlowe z branży fashion muszą niszczyć kolejne sezonowe kolekcje, które się nie sprzedały w czasie pandemii,
  • Przekształcenie biznesu na e-commerce nie zrekompensuje strat spowodowanych już co najmniej dwukrotnym zamknięciem galerii handlowych. Małe sklepy czy niewielkie biznesy nie zawsze stać na przejście na handel Internetowy z uwagi na koszty. Ponadto nie wszystkie produkty nadają się do sprzedaży internetowej.
  • Nie wszystkie rodzaje sklepów znajdujących się w centrach handlowych zostały zamknięte. Branża spożywczanie tylko, co oczywiste uniknąła zamknięcia, podobnie sklepy z art. biurowymi i piśmienniczymiz uwagi na naukę zdalną dzieci i młodzieży w szkołach.

    Zamknięcie centrów handlowych nie tylko uderza w same centra. Przede wszystkim w firmy, które podnajmowały powierzchnie.Są to firmy z różnych branż. Najgorzej odczuły zamknięcie centrów handlowych takie sieci, których lokalizacje sklepów to wyłącznie centra handlowe.

    Trzeba pamiętać także, że zamknięcie centrów handlowych spowodowało negatywne skutki także dla biznesów usługowych, jak bary, restauracje, ale także pralnie czy drobny biznes, jak naprawa kluczy. Zamknięta została także w centrach handlowych cała branża rozrywkowa, jak kina, kluby fitness czy kręgielnie.

    Ważne jest także, że handel w centrach handlowych było motorem napędzającym gospodarkę. Centra Handlowe były również miejscem spotkań w celach biznesowych czy prywatnych całych rodzin.

Efekt zamknięcia centrów handlowych w związku z pandemią

Luka w przychodach właścicieli centrów handlowych w 2020 r.
(bez uwzględnienia ponownego lockdownu w listopadzie) wynosi od 3,2 do 3,6 mld Pln, co stanowi ok. 30-35% rocznych przychodów.

Zarówno właściciele centrów handlowych, jak i najemcy cały czas ponoszą stałe koszty z tytułu utrzymania nieruchomości, wynajmu powierzchni, które stoją zamknięte i nie można z nich korzystać. ponoszą koszty zarządzania nimi czy podatków. Pomoc w postaci Tarczy antykryzysowych Pomoc dla biznesu a COVID-19obejmuje konkretne sieci czyli najemców, co nie zawsze wystarcza na pokrycie kosztów wynajmu.

Centra handlowe – rynek wynajmujących i najemców

Trzeba pamiętać, że Centra hanlowe to rynek wynajmujących i najemców, którzy tworzą wspólnie system naczyń połączonych wzajemnych zależności, ale także zobowiązań. To także koszty ochrony, monitoringu, tysiące sprzedawców. Sektor centrów handlowych jest silnie powiązany z sektorem bankowym. Problemy jednych podmiotów wpływają na kondycję pozostałych, co przekłada się na stan całej gospodarki.

Znaczenie dla gospodarki.

Jak podaje PwC, wpływy budżetowe z tytułu CIT z wynajmu wynoszą ok. 550 mln PLN.

Wpływy budżetowe z tytułu CIT od najemców
~ 1,3 mld PLN, estymacja PwC na podstawie:
a) obrotów generowanych w centrach handlowych na poziomie ok. 130 mld PLN oszacowanych na podstawie Indeksu Obrotów w 2019 r. opracowywanym przez PRCH w podziale na 8 kluczowych branż najemców
b) średnich marż zysku netto na podstawie analizy marż największych przedstawicieli poszczególnych branż

Wpływy budżetowe z tytułu VAT
21 mld PLN, estymacja PwC na podstawie:
a) obrotów generowanych w centrach handlowych na poziomie ok. 130 mld PLN oszacowanych na podstawie Indeksu Obrotów w 2019 r. PRCH
b) średnioważonej stawki VAT  dla konsumpcji finalnej gospodarstw domowych na poziomie 16.3% na podstawie „Ministerstwo Finansów  Opracowania i Analizy, Raport nt. wielkości luki podatkowej w podatku VAT w Polsce w latach 2004-2017.”

Wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości
~ 550 mln PLN, estymacja PwC na podstawie badania ankietowego wśród przedstawicieli rynku wynajmujących

Wpływy budżetowe z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste
30 – 73 mln PLN, estymacja PwC na podstawie
a) bazy danych centrów handlowych PRCH z GLA,
b) wewnętrznych danych PwC na temat cen gruntów,
c) udziału gruntów w użytkowaniu wieczystym założonym na poziomie 30%,
d) stawki opłaty w wysokości 3% wartości gruntu

Wpływy z tytułu PIT i składek na ubezpieczenie społeczne
6,8 mld PLN, estymacja PwC na podstawie liczby osób zatrudnionych w centrach handlowych oszacowanej na ok. 400 tys. osób w oparciu o dane ankietowe zebrane od przedstawicieli rynku wynajmujących oraz danych GUS o wysokości wynagrodzeń

Przychody właściceli centrów handlowych w związku z COVID-19 będą o co najmniej 35% mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielu najemców musi walczyć o przetrwanie, natomiast właścicielom centrów handlowych grozi utrata płynności.

Raport: Centra handlowe na zakręcie. Wpływ COVID, https://www.pwc.pl/pl/publikacje
/branza-centrow-handlowych-w-obliczu-pandemii.html