www.pixabay.com

Praca zdalna w czasie pandemii.

Korzyści z pracy zdalnej

Praca zdalna w czasie pandemii przyniosła znaczny wzrost cyfryzacji w branżach, które dotychczas zdominowane były przez tradycyjny system pracy stacjonarnej. Takich jak: prawnicy, nauczyciele i wiele innych.

Ta forma pracy przyczyniła się do większej płynności pracy i funkcjonowania firmy. Nie ma tutaj ograniczeń co do godzin funckjonowania firmy, której działalność ma charakter bardziej płynny.

Organizacja pracy w firmie w formie zdalnej przynosi znaczne obniżki kosztów.

Pojawiło się wiele nowych rozwiązań IT, przeznaczonych dla konkretnych branż i rodzajów działalności, wspierających bieżące funkcjonowanie firm i pracowników przcujących zdalnie, dostosowanych do danego rodzaju działalności.

Praca zdalna w czasie pandemii: Poblemy związane z pracą zdalną

Ujawniły się przede wszystkim braki wielu grup pracowników w zakresie podstawowej wiedzy IT potrzebnej do wykonywania codziennych czynności w sytuacji, gdy komputer staje się podstawowym narzędziem pracy, a nie dodatkowym. Ponadto ujawnił się brak przystosowania do korzystania z technologii na tak dużą skalę.

Potrzeba kontaktów z ludźmi, gdyż praca to nie tylko źródło dochodów, ale zaspokojenie pewnych potrzeb społecznych. Jest to związane z tradycyjnymi formami spotkań, narad, konferencji, których nie zastąpią np.videokonferencje. Są to także bezpośrednie rozmowy czy bezpośrednie kontakty z klientami.
Brakuje codziennych rozmów ze współpracownikami przy tzw. kawie w przerwach od pracy. Nie zastąpią tego rozmowy na czacie czy w innej formie zdalnej. Brakuje codziennej komunikacji.

Zatraca się granica między domem a pracą.

Praca zdalna wymusza na pracownikach wypracowanie nowych nawyków oraz nowych schematów działań, a po stronie firmy nowych procedur, metod zarządzania pracownikami oraz form komunikacji. Konieczne było przejście na nowy model codziennej, bieżącej komunikacji.

Pojawiła się konieczność opracowania zabezpieczeń dla wielu prostych podstawowych czynności, które nie wymagały tego przy tradycyjnej pracy, kiedy pracownik nie wychodził z biura czy siedziby firmy, jak np. w zakresie uprawnień do danego pliku, który pracownik może otworzyć dany plik, a kto jest uprawniony do jego wydruku itp. Wymusiło to często konieczność analizy stopnia zagrożenie utratą danych czy ich przejęciem podczas prostych czynności przy korzystaniu z systemów informatycznych.

Praca zdalna wymusiła konieczność zatrudnienia większej liczby informatyków do usprawnienia systemów wewnętrznych IT, w jakich działa firma oraz pomocy dla pracowników.

Wymaga często podejmowania decyzji i ryzyka przez pracowników różnych szczebli, którzy wcześniej nie byli do tego zmuszeni, gdyż zawsze w biurze mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przełożonym i zapytania o bieżace sprawy i rozwiązania.

Praca zdalna wymaga od firmy doboru odpowiednich systemów i narzędzi adekwatnych do rodzaju i skali działalności.

Zagrożenia i obawy w związku z pracą zdalną.

Ten rodzaj aktywności zawodowej wymusza mniej formalne sposoby komunikacji.  Może w dłuższej perspektywie wpływać na relacje w firmie oraz zmianę modeli komunikacji między pracownikami różnych szczebli. Może przynieść przemodelowanie struktur organizacyjnych wielu firm. Rodzi też obawy o efektywność dotychczasowych stylów zarządzania ludźmi.

Obawy o bezpieczeństwo i utratę danych lub brak pełnej kontroli nad danymi.

Przede wszystkim chodzi o korzystanie z tzw.chmury a nie tylko zwykły przesył danych czy wiadomości mailowych czy dokumentów. Przeniesienie działalności firmy na poziom pracy zdalnej wymaga od firmy migracji danych i wielu funkcjonalności do chmury. Ma to miejsce na niespotykaną wcześniej skalę, co budziło i budzi wiele obaw.