www.pixabay.com

Zmiana strategii w czasach pandemii?

Zmiana strategii w czasach pandemii:  Jak zmienić strategię działalności firmy oraz na co zwrócić uwagę?

Twój biznes a zachowania konsumentów

Obawa o własne bezpieczeństwo zmieniła zachowania konsumentów, stąd dla Twojego biznesu kluczowe jest pytanie:

  • jakich dostawców wybiorą konsumenci oraz jaki jest sposób dokonywania zakupów w czasie pandemii?

Konsumenci zmniejszyli wielkość zakupów oraz starają się zachować bieżącą płynność finansową swoich gospodarstw domowych. Konsumenci ograniczyli zbędne wydatki, co spowodowało spadek popytu na produkty wyższego rzędu. Firmy oferujące tego rodzaju produkty oraz usługi zmuszone są do przeorientowania swoich strategii.

Kupujący zwracają znacznie większą uwagę na cenę oraz relację ceny do jakości produktu, który decydują się zakupić.

Bezpieczeństwo zdrowotne jako priorytet spowodowało, że klienci preferują zakupy przez Internet.

Zatem zmiany strategii firm w pierwszej kolejności dotyczyły pytania:

Zmiana strategii w czasie pandemii:
Czy Twój biznes jest obecny w internecie oraz j
akie jest pozycjonowanie Twoich produktów w sieci?

Firmy, które w swojej dotychczasowej strategii traktowały e-commerce oraz reklamę w Internecie jako dodatek do kluczowyych obszarów działalności, musiały zmienić tego rodzaju podejście.

Z drugiej strony także firmy analizują swoje koszty z obawy przed skutkami COVID-19.

Reakcje firm na COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował konieczność zmiany strategii w trybie natychmiastowym.

  • w pierwszej kolejności firmy analizują sytuację pod względem poziomu zatrudnienia oraz zwolnień pracowników.
  • na pierwszym etapie pandemii istotne są krótkoterminowe skutki lockdown-u, który miał potrwać 2-3 miesiące.

Im dłużej blokowano gospodarkę, w tym niektóre branże, tym konieczność przewartościowania strategii stała się faktem.

Kolejne zmiany w strategii części firm, na pierwszym etapie pandemii, wynikały z przerwanych łańcuchów dostaw. Nastąpiło przeorientowanie kierunków  pozyskiwania poddostawców surowców  oraz komponentów.

Firmy zmieniły strategię poprzez także specjalne oferty oraz promocje dla swoich klientów w czasie pandemii.

Kolejnym wyzwaniem dla firm na poczatkowym etapie pandemii było zapewnienie klientom bezpieczeństwa w sklepach stacjonarnych, gdyż brakowało środków ochrony oraz płynów dezynfekcyjnych.

Defensywna strategia kluczowa w czasie pandemii.

Zmieniło się radykalnie otoczenie biznesu, nawet jeśli danej firmy pandemia nie dotknęła bezpośrednio. COVID-19 dotknęła  kontrahentów oraz dostawców.

Zmiana strategii a ograniczanie inwestycji

Firmy w dobie pandemii ograniczają lub odraczają inwestycje, co jest naturalną reakcją.

Część firm zmuszona była do zmiany strategii na defensywną lub przetrwania. Firmy wycofują się z niektórych rynków. W tych branżach, które COVID-19 dotknął najmocniej następuje ograniczanie zatrudnienia oraz optymalizacja koszty działalności. Firmy nastawione są na ciągłość działania.

Zmiana strategii w czasach pandemii: weryfikacja partnerów biznesowych

Firmy w dobie pandemii zmuszone były także do weryfikacji partnerów biznesowych, którzy z nich pozostają nadal wypłacalni oraz jak pomóc przetrwać tym, którzy mają jakieś problemy.

Analiza mocnych i słabych stron oferty

Kolejnym elementem jest konieczność weryfikacji mocnych oraz słabych stron Twojej oferty. Firmy istotnie ograniczają produkcję oraz koncentrują się na kluczowych produktach, jednak pomimo pandemii masz szansę na zachowanie dotychczasowego poziomu sprzedaży i generowanie zysków.

Przeanalizuj strategię średnio- i długoterminową

Zweryfikuj swoją strategię w średnim i długim terminie. Pandemia ulega wydłużeniu, zatem istotne jest abyś koncentrował się nie tylko na bieżących problemach.

Uprość strategię

Elementem zmian strategii działalności biznesu w dobie pandemii jest tendencja do upraszczania strategii działalności oraz optymalizacja strategii. Wymaga to na pierwszym etapie analizy co ma miejsce oraz jaki to ma wpływ na otoczenie biznesu.

Kluczowe pytania dla firm w czasie pandemii:

  • Jaki plan działania przewidujesz w sytuacji kryzysowej w związku ze zmniejszeniem liczby pracowników z powodu pandemii?
  • Czy Twoje systemy IT/serwery są gotowe na wzmożoną aktywność pracowników i klientów oraz czy infrastruktura IT Twojej firmy jest wystarczająco zabezpieczona?
  • Jakie są kluczowe ryzyka dla działalności Twojej firmy w dobie pandemii?
  • W jaki sposób zapewnisz ciągłość funkcjonowania firmy oraz które koszty potrafisz zminimalizować?
  • Na jakim poziomie szacujesz ryzyko Twojej działalności w związku z pandemią?
  • Czy tworzysz nowe usługi oraz produkty, zwłaszcza dla klientów z branż narażonych na skutki pandemii?

Powyższe pytania są kluczowe  z punktu widzenia zmiany strategii w dobie pandemii.