www/pixels.com

Relacje w biznesie a COVID-19

Relacje w biznesie a COVID-19. Działania biznesowe to w znacznym stopniu nawiązywanie kontaktów oraz budowanie relacji. Jak pandemia wpłynie na relacje międzyludzkie a także relacje w biznesie?

Jednym z elementów związanych z relacjami jest budowanie relacji. Podobnie kwestia zarządzania relacjami z ang. relationship management.

Interakcje społeczne i kontakt fizyczny stanowią nieodzowny element bycia człowiekiem.

Lockdown oraz różne inne restrykcje w dobie pandemii, a przede wszystkim przymusowa izolacja w codziennych relacjach, przejście na pracę zdalną wpłynęło nie tylko na relacje międzyludzkie, ale także na relacje biznesowe.

Relacje w biznesie a Covid-19. Dystans – rodzaje

Powstaje pytanie: Jak konieczność zachowania dystansu społecznego wpłynie na relacje i wzorce zachowań międzyludzkich po pandemii. Dystans z powodu pandemii można podzielić na:

 • fizyczny
 • emocjonalny


Covid-19 a dystans fizyczny

W dobie kryzysu zdobywanie zaufania jest dużo trudniejsze.
Z uwagi na izolację, należy podejmować celowe działania ukierunkowane na zdobycie zaufania w czasie kryzysu

Relacje na poziomie fizycznym

Nie dotyczy jedynie relacji społecznych, ale różnych podmiotów. Każda grupa interesariuszy Kto to jest interesariusz/stakeholder? ma swoją własną potrzebę kontaktów fizycznych w biznesie. Spotkania biznesowe w firmie czy poza firmą miały bardzo ważne znaczenie dla biznesu.

Podpisanie umowy czy kontraktu często opierało się na bezpośrednich, osobistych kontaktach biznesowych lub kojarzeniu firm B2B. W obecnych czasach pandemii nie ma takiej możliwości, a kontakt zdalny nie zastąpi osobistych.

Czego obawiają się ludzie w dobie pandemii?

W dobie pandemii ludzie obawiają się:

 • wzajemnych kontaktów fizycznych, także w miejscu pracy.
 • obawiają się przebywania w grupie
 • mają obawy co do dotykania innych oraz przedmiotów, w tym dokumentów.

Przekłada się to nie tylko na relacje między pracownikami w miejscu pracy, ale także na konieczność radykalnych zmian organizacyjnych. Dotyczy to zarówno stworzenia tego rodzaju warunków pracy, jak i prowadzenia biznesu, aby ograniczyć wzajemne kontakty między pracownikami i nie narażać ich na niebezpieczeństwo zakażenia, a co za tym idzie przestojów w firmie czy procesie produkcyjnym.

Praca zespołowa i kontakty międzyludzkie w dobie pandemii

Pod znakiem zapytania stanęły:
bezpośrednie kontakty z klientami,
– ale także praca zespołowa – oczywiście można przenieść pracę zespołową na poziom zdalny. Jednak sposób motywowania zespołu W jaki sposób motywować zespół? nie będzie już taki sam, jak w sytuacji codziennych kontaktów międzyludzkich.
– obawy mają także partnerzy biznesowi co do spotkań biznesowych „face to face”.

Powstaje pytanie:

Jak „zasada dystansu społecznego” wpłynie na relacje międzyludzkie i biznesowe?

Pandemia powoduje różne napięcia psychiczne związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego w związku z COVID-19.

Powstaje kolejne pytanie:

 • W jaki sposób wpłynie to na powrót do  „normalnego życia”?
 • Czy będzie możliwe ,przywrócenie takich samych interakcji fizycznych, jak sprzed czasów COVID-19?
 • Czy pracownicy powrócą do biur, czy też część osób będzie nadal pracować zdalnie?
 • Czy klienci będą w takim samym stopniu pojawiać się w galeriach handlowych, kinach, teatrach czy innych instytucjachw przypadku których kontakt fizyczny jest niezbędny?

Są branże, dla których egzystencji oraz przetrwania kontakt fizyczny jest niezbędny. Także tam, gdzie korzystamy z tych samych dóbr, np. publicznych. Wszędzie tam, gdzie produkty są dotykane przez wiele osób. Również branże, w których skorzystanie z usług wymaga dłuższego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak:

 • galerie handlowe,
 • windy
 • biura,
 • hotele, 
 • kina
 • siłownie i inne.

Zatem, jak widać już sama kwestia kontaktu fizycznego powoduje szereg problemów. I to nie tylko w odniesieniu do relacji czysto prywatnych między ludźmi, ale także relacji biznesowych. Są to bardzo konkretne skutki w sferze realnej.

Relacje emocjonalne

Wiążą się z naturalnymi potrzebami człowieka do wzajemnych interakcji emocjonalnych. Zamknięci w domach czy z uwagi na pracę zdalną nie ma zbyt dużo możliwości do oddziaływania wzajemnego, wymiany emocji i myśli. Internet nie zapełni tej luki, która powstała. Może ona mieć potężne skutki negatywne nie tylko na poziomie relacji społecznych, ale w każdym innym wymiarze, także biznesowym.

W odniesieniu do sfery biznesowej w dobie pandemii COVID-19 budowanie relacji na poziomie emocjonalnym jest równie ważne. Nie bez przyczyny badania nad emocjami są prowadzone w odniesieniu do marketingu i decyzji zakupowych. Jest to także ważna sfera dla efektywności pracowników czy całych zespołów. Jest to związane z zarządzaniem relacjami – relationship management.

Zamknięte w czterech ścianach zespoły pracowników czy pojedynczy pracownik nie będzie tak efektywny i wydajny. Pojawia się problem z motywacją pracowników i zespołów. W jaki sposób motywować zespół?

Część ludzi posiada taki rodzaj osobowości, że potrzebuje motywacji zewnętrznej. Co to jest motywacja pracownika?

Ponadto kreatywność w zespole uruchamiana jest często przez wzajemne interakcje i relacje emocjonalne, a także poprzez rywalizację. Tego rodzaju współzależności nie da się uruchomić w relacjach między pracownikami jedynie przy pomocy Internetu. Kontakty przez sieć stwarzają pewien szczególny dystans, który nie jest taki sam jak w realu. Jest to dystans innego rodzaju. Ma on jednak swoje skutki dla wydajności czy efektywności pracowników oraz zespołów.

Relacje w biznesie a Covid-19. Także brak bezpośredniego kontaktu emocjonalnego między pracownikami na poziomie nieformalnym niesie ze sobą określone konsekwencje. Wspólna kawa w przerwie od pracy czy nieformalne kontakty między pracownikami też tworzą pewien specyficzny typ interakcji. Tego rodzaju nieformalne relacje cementują zespół, motywują członków zespołu do działania. Mogą też tworzyć platformę do wzajemnego konkurowania i zwiększa się niejednokrotnie efektywność zespołu.

Relacje w biznesie a Covid-19. Zarządzanie pracownikami

W sytuacji izolacji społecznej, dystansu społecznego oraz pracy zdalnej, ograniczone możliwości oddziaływania moją zwierzchnicy. Lider Kto to jest lider? czy manager nie ma takiej możliwości perswazji czy nacisków czy innych form motywacji.

Także osoby zarządzające zespołami pracowników mają problem. Praca na odległość czy videokonferencje nie są czymś nowym. Jednak korzystano dotychczas z tego rodzaju narzędzi komunikacji w zupełnie innych okolicznościach. Były to narzędzia dodatkowe, uzupełniające normalne kontakty w realnym świecie. Nawet jeśli pracownik czy zespół pracowali wyłącznie zdalnie, to jednak często znajdowali się fizycznie w jakiś biurach w oddziałach danej firmy. W związku z tym mieli możliwość normalnych, bezpośrednich kontaktów emocjonalnych z innymi pracownikami czy zwierzchnikami. Nawet jeśli nie byli to koledzy z tego samego zespołu, z którymi kontaktowali się online.

Jak wynika z powyższego, dystans fizyczny w czasie pandemii ma ogromne znaczenie. Nie tylko w sferze prywatnej, ale także biznesowej. Ma wpływ na relacje między ludźmi i ich interakcje, co przekłada się na stosunki w pracy oraz biznesie.