www.pixabay.com

Zaufanie w biznesie a Covid-19

Zaufanie w biznesie a Covid-19. Ma bardzo duże znaczenie w biznesie obok relacji jako takich. Jest to wiara w dobre intencje innych. Zaufanie społeczne jest to zaufanie do ludzi, element, który łączy społeczeństwa i systemy.

Z zaufaniem wiąże oczekiwanie spełnienia złożonych obietnic i zobowiązań. Jak pandemia wpłynie na poziom zaufania między: wspólnikami, kontrahentami czy partnerami biznesowymi? Przed pandemią organizacje budowały zaufanie w perspektywie długoterminowej.

Zaufanie odnosi się nie tylko do relacji międzyludzkich, ale także międzyorganizacyjnych. Możemy mówić o zaufaniu do instytucji, ale także o zaufaniu do systemu.

Zatem nie można porównywać tego rodzaju sytuacji sprzed pandemii z tym, co ma miejsce obecnie przy skrajnie ograniczonych kontaktach, co skutkuje także na poziomie emocjonalnym. Zwłaszcza, że braki tych wzajemnych relacji nie dotyczą jedynie kontaktów na poziomie zawodowych, ale także w innych relacjach. Pozostajemy w większości zamknięci w domu wśród najbliższej rodziny, odcięci od przyjaciół czy znajomych.

Zablokowana jest cała sieć wzajemnych relacji, jakie istniały przed pandemia na różnych płaszczyznach, bardziej czy mniej formalnych, które wpływały na nas w wymiarze emocjonalnym. Czasami rozładowywały emocje, innym razem motywowały do działania.

Czy można zbudować zaufanie bez nawiązywania bezpośredniego kontaktu?

Nieprzewidywalność oraz skala zmian wywołanych pandemią COVID-19, jak również izolacja społeczna spowodowała utratę poczucia bezpieczeństwa.

W biznesie ludzie będą potrzebować wsparcia.

Zaufanie w biznesie a Covid-19. Społeczne zaangażowanie biznesu 

Pandemia, jak się wydaje zmienia także koncepcję kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Eksperci twierdzą, że w sytuacji pracy zdalnej, pracownicy mniej obawiają się o pracę. Może jest tak, że nie widząc szefa na co dzień, a jedynie przez sieć tworzy się pewien rodzaj dystansu społecznego online i złudne wrażenie, że w domu przed laptopem jesteśmy bezpieczni, że szef nie odważy się nas zwolnić…?

Typy zaufania:

W odniesieniu do pojęcia zaufania, można wyróżnić 3 typy:

 • zaufanie emocjonalne
 •  finansowe
 •  cyfrowe.

Zaufanie w biznesie a Covid-19. Zaufanie emocjonalne w dobie pandemii

Wiele firm w dobie pandemii stara się pokazać, że wspiera klientów i społeczności lokalne.

Przejawia się to np.

 • dostosowanie godzin otwarcia skłepów czy godziny dla seniorów wprowadzone odgórnie przez rząd,
 • wiele firm zaraz na początku pandemii, kiedy brakowało maseczek czy środków dezynfekcyjnych przestawiło swoje produkcje na tego rodzaju produkty,
 • niektóre firmy przekazywały nieodpłatnie środki ochronne dla szpitali, a niektórzy dowozili bezpłatnie gorące posiłki dla lekarzy i służby ochrony zdrowia.
 • inne firmy oferowały bezpłatne komputery dla dzieci z biednych rodzin, aby mogły się bez problemu uczyć zdalnieFirmy starają się wspierać klientów i wprowadzać udogodnienia w związku z wymogiem dezynfencji oraz społecznego dystansu w miejscach publicznych. Inne zaangażowały znaczne środki w poszukiwanie leku lub skutecznej szczepionki.Tego rodzaju środki mogą zwiększać zaufanie do biznesu w wymiarze emocjonalnym, w tak trudnych czasach, jak epidemia COVID-19.

  Zaufanie finansowe w dobie COVID-19

  Kolejnym typem zaufania bardzo ważnym w dobie pandemii jest zaufanie finansowe. i tutaj sprawa będzie znacznie trudniejsza. Z powodu pandemii wiele firm ma poważne problemy, wiele nie jest w stanie spłacać zobowiązań i zaczynają sie problemy prłatnicze, a także zagrożenie upadłością, a co najmniej problemy z płynnością. Upadłość a utrata płynności

  Pracownicy obawiają się, że pracodawca może nie wypłacić im pensji czy że nagle mogą zostać bez pracy w wyniku upadłości firmy. Obawiają się zwolnień z powodu choroby COVID-19 i konieczności kwarantanny. Były takie przypadki na początku pandemii.

  Oszczędności życia w dobie pandemii tracą zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli ludzie.

  Wielu przedsiębiorców, którzy przez lata rozwijali swój biznes obawia się czy zdołają przetrwać pandemię. Jedni i drudzy mają okazję relacje zarówno biznesowe, jak i prywatne. Zwłaszcza jeśli chodzi o kontrahentów, kwestie zaufania jest bardzo ważna.
  A pandemia narusza ten elementarny element, jakim jest zaufanie.

  Wiele firm w dobie pandemii bacznie przygląda się swoim partnerom biznesowym czy kontrahentom. Brak zaufania powoduje, że stajemy się podejrzliwi.

  Zaufanie finansowe wiąże się z obawami, że kontrahent jest niewypłacalny, albo chce nas oszukać i nie zapłacić.
  Niepewność finansowa spowodowała, że Rząd w pierwszej fazie pandemii wystąpił z inicjatywą, aby banki zaoferowały odroczenie spłat kredytów, ale w praktyce nie wszystkie respektowały tego rodzaju nakaz.

  Wiele jednak podmiotów na rynku finansowym stara się zaproponować kilak możliwych rozwiązań na czas pandemii, takie jak:

 • zaproponowały większy dostęp do nowych linii kredytowych lub innych korzystnych rozwiązań w zakresie kredytowania przedsiębiorstw,
 • elastyczność w spłacie zobowiązań.

Wiele firm z powodu pandemii zmieniły profil działalności, co mogło uderzyć w podwykonawców czy kontrahentów.

Zaufanie cyfrowe

Kolejnym typem zaufania bardzo ważnym w dobie pandemii jest zaufanie cyfrowe. W związku ze zwiększonym poziomem handlu e-commerce ważne jest, aby systemy działały bez problemów.

Kwestie zaufania cyfrowego dotyczy dwóch obszarów:

 • z jednej strony są to kwestie zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Internetu, aby wszyscy jego użytkownicy mogli bez problemu z niego korzystać niezależnie od tego czy znajdują się w domu i pracują zdalnie, czy się uczą w trybie zdalnym.
 • z drugiej strony bardzo instotna jest w dobie pandemii kwestia cyberbezpieczeństwa.
  Całe firmy przeniosły się do chmury razem z ogromną ilością danych oraz systemów IT, które także wymagają dostosowania się.Bezpieczeństwo danych oraz ochrona prywatności

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności to podstawowe elementy, w których utrata zaufania stanowi poważny problem. Ochrona danych osobowych i informacji poufnych dla firm, powinna być priorytetem w czasach pandemii. Szczególnie dotyczy to

 • sektorze publicznym,
 • wysokiej technologii
 • usług telekomunikacyjnych,

Pandemia przyspieszyła proces digitalizacji i to w odniesieniu do firm oraz branż, które wcześniej w niewielkim stopniu korzystały z pracy zdalnej. Zatem ich systemy informatyczne nie były zbyt dobrze rozwinięte.

Pojęcie zaufania w dobie pandemii oznacza nie tylko branie pod uwagę własnych priorytetów, ale większe liczenie się z sytuacją i dobrem innych interesariuszy firmy.

Podejcie do zaufania w dobie pandemii oznacza równe traktowanie wszystkich interesariuszy, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych.