www.pixabay.com

Pomoc dla biznesu a COVID-19

Pomoc dla biznesu a COVID-19. Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców w związku z COVID -19

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym pandemii COVID-19, rząd w Polsce wyznaczył sobie dwa zasadnicze cele, na przykład:

 • walka o zdrowie oraz życie obywateli, a ponadto
 • wsparcie dla tysięcy firm w celu uratowania milionów miejsc pracy, a wszystko po to, aby zabezpieczyć stabilny byt polskich rodzin.
  W rezultacie od początku pandemii dzięki tarczy antykryzysowej udało się ochronić ok. 6,5 mln miejsc pracy oraz zadbać o bezpieczeństwo finansowe setek tysięcy firm.

  Tarcze antykryzysowe

Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło:

 • ponad 154 mld zł, z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.
 • Tarcza Finansową PFR 2.0. to kolejny etap w wys. 35 mld zł na wsparcie dla mikro MSP oraz dużych firm to najnowsze podsumowanie pomocy rządowej z tarcz antykryzysowych.

Na liście firm objętych pomocą mają pojawić się nowe kody PKD, natomiast pomoc z tarczy branżowej będzie rozszerzona na kolejne dwa miesiące.
Dodatkowe świadczenia postojowe oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek można uzyskać na podstawie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0.

Wnioski składa się elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pomoc dla biznesu a Covid-19. Tarcza antykryzysowa a różne branże

Natomiast od 16 grudnia 2020 r. można wystąpić o dodatkowe świadczenia postojowe. Jednakże mogą to zrobić prowadzący pozarolniczą działalność, taką jak:

 • hotele oraz podobne obiekty zakwaterowania
 • działalność organizatorów turystyki oraz właścicieli obiektów sportowychNa podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0. kolejne branże mogły wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku. Wniosek należało złożyć do ZUS od 30 grudnia 2020 roku. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem. Które branże ucierpiały w czasie Pandemii?
  W ramach pomocy 1 mld zł trafi dla gmin górskich.

  Powyższe zwolnienie należy się płatnikom, którzy zostali:

  Pomoc dla biznesu a COVID-19:

 • zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 roku
 • których przychód w pierwszym miesiącu kalendarzowym, w którym składany był wniosek, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego analogicznie w 2019 roku
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2020 roku do 31 października 2020 roku.

Wsparcie z tarczy 6.0. dotyczy ok. 40 branż, m. in. gastronomicznej, kulturalno- oświatowej, sportowej oraz transportowej, targowisk oraz bazarów, oraz branży turystycznej.

Oferowane świadczenia oraz wsparcie

Na podstawie tej tarczy można liczyć na:

 • po pierwsze -zwolnienie z ZUS-u,
 • po drugie – świadczenia postojowe w wys. ok. 2 tys. zł miesięcznie,
 • a także tzw. małe dotacje w wys. 5 tys. zł oraz

dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie: 2 tys. zł.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 a druga fala pandemii

Zacznie obowiązywać od stycznia 2021 r. tj. Tarcza Finansowa PFR 2.0. to bezzwrotne subwencje. Jest to gwarantowana pomoc dla wszystkich firm, które były zmuszone zawiesić lub ograniczyć swoją działalność w czasie obecnej, drugiej fali pandemii.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 roku, a najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku.

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą składać wnioski o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 30 grudnia 2020 roku, a zgłoszenie dotyczy umów zawartych od 1 stycznia 2021 roku.

Pomoc dla biznesu a Covid-19. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł.

Od stycznia 2021 roku można składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego 2021 r. Jest to wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0., która jest obsługiwana przez Spółdzielczą Grupę Bankową.
Dotyczy to mikro, małych i średnich firm, przy czym wnioski o powyższe dofinansowanie składa się za pomocą systemu bankowości internetowej.

Wartość wsparcia

Pomoc dla biznesu a Covid-19. W ramach tarczy branżowej za grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. do przedsiębiorców ma trafić 7 mld zł, zatem tarcza branżowa obejmie ok. 270 tys. firm, a wartość wsparcia wyniesie ok. 4,5 mld zł miesięcznie.

Jednakże rząd musi uzyskać jeszcze zgodę Komisji Europejskiej, w rezultacie przedsiębiorcy nie otrzymają pomocy od razu. Oprócz tego nową tarczę będzie musiał najpierw przegłosować Sejm oraz Senat, a następnie ustawa trafi do podpisu Prezydenta. Pomimo opóźnienia będzie działała wstecz od daty jej wprowadzenia, co oznacza, że nowa tarcza antykryzysowa z 2021 roku zostanie przyznana przedsiębiorcom za listopad i grudzień 2020 roku.


Tarcza dla rozwoju


Rząd zapowiada wprowadzenie nowej „Tarczy dla rozwoju”, jednak warunki tej tarczy są mniej korzystne dla firm niż wcześniej wprowadzone tarcze antykryzysowe. Ponadtopo pi, aby przedsiębiorca mógł otrzymać „małą dotację” musi wykazać spadek przychodów w miesiącu składania wniosku o co najmniej 40 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca.