www.pixabay.com

Upadłość a utrata płynności

Upadłość a utrata płynności. Co zrobić w przypadku stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa?

Pandemia powoduje coraz większe problemy finansowe przesiębiorstw. Nie jest to może jeszcze tak bardzo widoczne, gdyż przedsiębiorstwa liczą nadal na pomoc ze strony państwa.

Tarcza antykryzysowa a kwestie upadłości i niewypłacalności

Tarcza antykryzysowa wprowadzila szereg zmian w przepisach, jednak w odniesieniu do kwestii wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa, nic się nie zmieniło. Bardzo ważne jest zatem bieżące monitorowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka utraty płynności finansowej.

Monitorowanie sytuacji z punktu widzenia płynności finansowej, może pomóc zapobiec konieczności ogłoszenia upadłości. Ewentualnie w sytuacji, gdy upadłość byłaby konieczna, można ten proces przygotować. Upadłość czy bankructwo czym się różnią?

Im wcześniej zauważymy, że problemy z płatnością sa poważne, tym wcześniej można zareagować, zmienić strategię lub przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa. Możliwe jest także proces fuzji czyli połączenia z inną firmą, która znajduje się w lepszej sytuacji. Jednak jeśli problemy naszego przedsiębiorstwa będą poważne, to żadna inna firma nie będzie zainteresowana połączeniem. Wówczas może nas czekać ewentualnie przejęcie. Powyższe rozwiązania są jednak dostępne głównie dla firm dużych.

Wszystkie te zasygnalizowane możliwości wynikają jednak z tego, na ile problemy naszej firmy sa poważne i długotrwałe.

Trzeba także dodać już na wstępie, że nawet firma, która dobrze prosperuje i nie ma żadnych większych problemów, jest narażona na utratę płynności na zasadzie tzw. efektu domina, jeśli nasi kluczowi kontrahenci czy klienci będą mieli problemy z płynnością.
Zatem warto mieć pewną wiedzę na temat nie tylko strategii i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, ale także tego, jak wyjść z różnego typu problemów.

Stan niewypłacalności a obowiązek ogłoszenia upadłości

W sytuacji niewypłacalności przedsiębiorstwa rodzi obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia jego powstania. 

W przypadku spółek z.o.o i spółek akcyjnych obowiązek złożenia takiego wniosku ma każdy z członków zarządu. Brak tego rodzaju działań skutkuje odpowiedzialnością cywilnej oraz karną. Zatem kwestia ogłoszenia upadłości nie jest sprawą wyłącznie dobrowolnej decyzji danego przedsiębiorstwa, ale w określonych warunkach jest obligatoryjna. Stąd tak ważne jest jest monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa.

Przesłanki niewypłacalności

W świetle przepisów prawa upadłościowego, istnieją dwie przesłanki niewypłacalności, która umożliwia ustalenie sytuacji pod tym względem w danym przedsiębiorstwie.

Upadłość a utrata płynności. Przesłanka płynnościowa

 • utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych

Przesłanka majątkowa (bilansowa)

 • stan polegający na przekraczaniu wartości majątku.  Ocena spełnienia tego drugiego kryterium jest bardziej skomplikowana, gdyż nie wszystkie składniki majątku mogą być tutaj wliczane.

To czy zachodzi sytuacja spełnienia przesłanek niewypłacalności wymaga pogłębionej analizy ekonomicznej i prawnej.

W związku z pandemią przedsiębiorstwa z niektórych branż Które branże ucierpiały w czasie Pandemii?  są szczególnie narażone problemy z płynnością. 

Co jeszcze można zrobić w sytuacji utraty płynności.

Ponadto tak, jak powiedzieliśmy, im wcześniej stwierdzimy, że firma ma poważne problemy, tym szybciej możemy zareagować. Jeśli nie ma innego wyjścia z zaistniałej trudnej sytuacji, a zmiana strategi działalności nie jest możlwa czy skuteczna, pozostaje kilka innych możliwości, aby uniknąć ogłoszenia upadłości, a w szczególności:

 • dofinansowanie spółki przez wspólnika lub akcjonariusza
 • droczenie terminów płatności poprzez negocjacje z wierzycielami,
 • złożenie wniosku o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowania restrukturyzacyjne

Do grupy postępowań restrukturyzacyjnych należą:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego postępowania układowego,
 • zatwierdzenie postępowania układowego albo
 • postępowania sanacyjnego,Powyższe rozwiązania mogą uchronić spółkę od konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość – zło konieczne?

Ogłoszenie upadłości jest zawsze ostatecznością. Jednak może to być także korzystne rozwiązanie. Pozwoli bowiem unikąć większych problemów, a wspólników uchronić przed roszczeniami wierzycieli z ich majątku, w zależności oczywiście od rodzaju spółki, o której mówimy. Spółki osobowe a spółki kapitałowe

Co zrobić, by zachować zdolność do regulowania zobowiązań?

Aby zachować płynność należy:

 • współpracować z zaufanymi partnerami – warto sprawdzać nowych kontrahentów, poszukać informacji o nim w internecie lub współpracować z osobami z polecenia znajomych. Istnieją także tzw. wywiadownie gospodarcze, gdzie można sprawdzić wiarygodność większego podmiotu,
 • w stosunku do nowych odbiorców, można wykonywać zamówienie częściowo i domagać się zapłaty należności po zakończeniu każdego etapu prac,
 • trzeba egzekwować należne płatności, zwłaszcza, że czasami brak zapłaty nie wynika z problemów płatniczych, ale kwestii organizacyjnych,
 • należy także pilnować terminów nie tylko wywiązywania się z przyjętych zleceń, ale teminów płatności ZUS-u czy podatków, aby nie doprowadzić do zaległości, odsetek oraz długów. W pewnym
 • dla zapewnienia płynności można posłużyć się kredytem obrotowym, czy skorzystać z innych zabezpieczeń w obrocie gospodarczym, takie jak: faktoring, inkaso czy akredytywa,
 • przede wszystkim negocjować dogodne terminy płatności z odbiorcami i dostawcam, aby nie powstawały problemy z płatnościami i zatory płatnicze.