www.pixabay.com

Własny biznes czy franszyza?

Własny biznes czy franszyza? Pomysł na biznes a pandemia Franszyza – z ang. frachising oznacza generalnie:

sposób prowadzenia działalności gospodarczej,
formę dystrybucji towarów i usług w formie sieci,
metodę wsparcia założenia działalności gospodarczej,
alternatywną formę finansowania przedsięwzięć biznesowych,
– możliwość wdrożenia specyficznego pomysłu na biznes,

Cechy franszyzy

Do cech franczyzy należą:

– po pierwsze – wyjątkowość,
– po drugie – oryginalność pomysłu, w oparciu o który działa przedsiębiorstwo (franczyzodawca), a który wyróżnia jego biznes. Pomysł ten jest wypróbowany, co daje większą gwarancję sukcesu,

Franszyza oznacza podłączenie się pod znaną markę. Jest bardzo dobrym pomysłem na biznes, w sytuacji, gdy nie chcemy angażować własnego kapitału.

Rola franszyzodawcy

Franszyzodawca:

– przekazuje swój pomysł innym osobom (mniejszym biznesom, które już działają na rynku lub takim osobom, które chcą rozpocząć działalność w ramach sieci franszyzy),
– szkoli je, 
– pozwala zrozumieć, na czym polega wyjątkowość jego sieci oraz zasady działania,
– udostępnia korzystanie z praw oraz koncepcji, wiedzy oraz doświadczenia, określonych procedur i organizacji,
– dzieli się technikami operacyjnymi, opartymi na  wieloletnim doświadczeniu, co najmniej rocznym,

Własny biznes czy franszyza? Istota franszyzy

Franczyza obejmuje całą koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa.
Franszyzobiorca angażoje swoje zasoby w zamian za udział w zyskach, a następnie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy oraz uiszczania stałych, określonych opłat. Staje się właścicielem przedsiębiorstwa w oparciu o model biznesu już sprawdzony i dający większą gwarancję rozwoju niż damodzielne funkcjonowania.

Franczyza nie ma jednej definicji, gdyż posiada wiele cech i aspektów działalności, na których opierają się różne koncepcje definiowania tego rodzaju biznesu.

Franszyza jest to forma kooperacji przedsiębiorstw. W wymiarze organizacyjnym jest to model biznesu oparty na prawnej formule umożliwiającej udzielanie przez jedną firmę drugiej pomysłu na określony sposób działania.
Jest to również forma ciągłych więzi ekonomicznych między podmiotami gospodarczymi, współpracującymi w formie kooperacji.

Franszyzodawca a franszyzobiorca – wzajemne relacje

Podmiot nadrzędny (franczyzodawca) udziela wsparcia firmie podporządkowanej (franczyzobiorcy) i udziela mu prawa do prowadzenia działalności na ściśle określonych zasadach (określonych w umowie franczyzy).

Franszyza jako model marketingu kooperacyjnego

Kooperacja w ramach systemu franczyzy jest również elementem strategii marketingowej firm – przy niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału mniejszym niż w przypadku własnej działalności. Jest to model „marketingu kooperacyjnego”, czy dokładniej „kooperacji pionowej”.

Franczyza to metoda wspomagająca uruchamianie i prowadzenie przedsiębiorstwa.

Model biznesu franszyzy

Własny biznes czy franszyza? Model franszyzy obejmuje:

 • po pierwsze – kompletna koncepcja przedsiębiorstwa, która pozwoli osiągnąć sukces,
 • w dalszej kolejności – strategię wprowadzenia do biznesu i szkolenia zgodnie z przyjętą koncepcją,
 • i wreszcie – stała pomoc i doradztwoWszystko to pozwala nauczyć biznesu osobę, która samodzielnie nie byłaby być może w stanie założyć firmy czy osiągnąć sukcesu.

„Pakiet franszyzowy”

Franszyza zawiera tzw. „pakiet franczyzowy”, który zawiera elementy koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej oferowaną przez franczyzodawcę. W skład standardowego pakietu wchodzą:
1. znak towarowy (marka), którą franczyzodawca użycza franczyzobiorcy;
2. know-how (sprawdzona wiedza), jak prowadzić działalność w ramach franczyzy, którą franczyzodawca użycza franczyzobiorcy;
3. podręcznik operacyjny, określający procedury prowadzenia działalności w ramach franczyzy;
4. usługi świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców;
5. opłaty wnoszone przez franczyzobiorców na rzecz franczyzodawców

Własny biznes czy franszyza? Typy franszyzy

 •  white collar franchising – franczyza białych kołnierzyków – wykorzystywana jest głównie do prowadzenia wysokospecjalistycznej jednoosobowej działalności w zakresie usług konsultingowych, księgowych. Nie wymaga posiadania lokalu, świadczone przez Internet lub w siedzibie klienta,
 • retail franchise – franchising detaliczny – jeden z najpopularniejszych typów, wykorzystywanych dla rozwoju detalicznych sklepów franchisingowych.
  Franczyzobiorca musi mieć lokal, który wyposaża według obowiązujących
  standardów w sieci oraz wypełnia go towarem.
 • job franchise – indywidualny franchising – oferta dla usług serwisowych czy naprawczych. Wykupiona licencja pozwala na kierowanie i prowadzenie działalności bez konieczności posiadania lokalu.
 • investment franchise – inwestycyjny franchising – wykorzystywany do prowadzenia ekskluzywnych restauracji, hoteli, gabinetów odnowy biologicznej. Różni sie od standardowego modelu franszyzy tym, że franczyzobiorca ponosi duże nakłady na stworzenie firmy, czerpie z niej zyski i kontroluje strategicznie, jednak zgadza się na bezpośrednie zarządzanie jednostką zatrudnionym w niej specjalistom,
 • master franchise – master franchising – skierowany do podmiotów mających duże doświadczenie biznesowe. Franczyzobiorca master ma podobne zadanie, jak wykonuje franczyzodawca, czyli rozwija sieć franszyzową. Samodzielnie opracowuje swój biznesplan, który musi być zaakceptowany przez franczyzodawcę udzielającego master licencji.
 • sales franchise – franczyza sprzedaży bezpośredniej – skierowana do przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność w logistyce, gdyż obejmuje nie tylko sprzedaż bezpośrednią, ale także dystrybucję towarów na określonym terenie.
 • management franchise – franczyza zarządcza – wykorzystywana jest przez kilkuosobowe zespoły specjalistów od zarządzania, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem biznesowym dając możliwość skorzystania z niej franszyzobiorcom, którzy dzięki niej rozwijają się lepiej niż wcześniej, kiedy tej wiedzy nie posiadali. Jest to wiedza praktyczna oraz na poziomie operacyjnym