piątek, marzec 31, 2023

Jakie znasz systemy motywacji?

Jakie znasz systemy motywacji? Jakie znasz systemy motywacji? W organizacjach motywowanie opiera się na systemie motywacyjnym. System motywacyjny jest tak stworzony, aby poprzez rożne bodźce...

Co to jest spółka cicha?

Co to jest spółka cicha? Co to jest spółka cicha? Pojęcie ogólne pojęcia„spółka” jest używane w kilku znaczeniach: po pierwsze – jako umowa, w sensie...

Co to jest cykl życia organizacji?

Co to jest cykl życia organizacji? Co to jest cykl życia organizacji? Czas jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Długość życia każdej organizacji jest różna. Niektóre...

Jakie obowiązki ma pracownik?

Jakie są obowiązki pracownika? Jakie obowiązki ma Pracownik? Pracownik jest obowiązany do: wykonywania pracy sumiennie i starannie przestrzegać obowiązków stosować się do poleceń przełożonych Jest to...

COVID-19 a zmiany w Kodeksie pracy

COVID-19 a zmiany w Kodeksie Pracy w 2021 roku Covid-19 a zmiany w Kodeksie Pracy. Covid spowodował zmiany w Kodeksie Pracy. W związku z wybuchem...

Co to jest kontrakt menadżerski?

Co to jest kontrakt menadżerski? Co to jest kontrakt menadżerski? Jest jedną z form zatrudnienia managera. Daje znaczną swobodę kształtowania stosunków między managerem a firmą. Reguluje obowiązki...

Co to jest działalność nierejestrowa?

Co to jest działalność nierejestrowa? Działalność nierejestrowa jest stosunkowo nową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Na tego rodzaju działalność stosowane są trzy różne określenia, takie jak: - działalność...

Czym jest spółka z.o.o.?

Czym jest Spółka z.o.o.? Czym jest Spółka z.o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki osobowe a spółki kapitałowe Sp.z.o.o. jako najbardziej rozpowszechniona forma spółki kapitałowej (art.151 § 1-4...

Co to jest umowa?

Co to jest umowa? Co to jest umowa? jakie są rodzaje umów" W obecnych czasach w polskim obrocie gospodarczym funkcjonuje kilka rodzajów umów. Rodzaje umów Istnieją takie umowy...

Jak i kiedy zawiesić działalność?

Jak i kiedy można zawiesić działalność? Jak i kiedy można zawiesić działalność? Jeśli przejściowo firma nie ma szans na zarobkowanie albo jej właściciel musi na jakiś...

ZOBACZ TEŻ